కోకోల్డ్ గా నా ప్రయాణం 18 – Telugu sex stories

telugu sex stories కోకోల్డ్ గా నా ప్రయాణం 18 రామ్: ఎందుకా? నాతో దెంగించుకోవడానికి తొందర పడుతునవా?.. చూసావా రిక్ నీ ప్రేయసి నా మొడ కోసం ఎంత ఆకలిగా ఉందో, దానికి నా మీద ఇంత కసి ఉండి కూడా తన స్నేహితులతో నాది చిన్న మొడ అని, నాకు అసలు మొడ లేవదు అని చెప్పింది, ఇది తప్పా కదా? తను నన్ను ఇక్కడ ఎందుకు రామ్మనాడో  ఇప్పుడు పూర్తిగా అర్థం అవుతుంది… అతడికి తమన్నా పైన కోరిక ఎంత ఉందో కోపం కూడా అంతే ఉంది, తను మా ఇద్దరినీ అవమానించాలని అనుకుంటున్నాడు.  ఈ రోజు చాలా ఘోరంగా ఉండబోతుంది అని నాకు అర్థం అయింది.రామ్ నీ గమనిస్తే తను చాలా స్మార్ట్ ఇంకా చాలా తెలివైనవాడు. అథ్లెటిక్ బాడీ తో చాలా ఫిట్ గా ఉన్నాడు. చెవికి పోగులతో చక్కటి ఆహార్యం కలిగి, రిచ్ కిడ్ లా ఉన్నాడు. ఇలాంటి సంపన్న  కుర్రాళ్ళు అందరూ సాధారణంగా అమ్మాయిలతో సెక్స్ కోసం మాత్రమే వాళ్ళను 

కథను కొనుగోలు చేయండి