కోకోల్డ్ గా నా ప్రయాణం 29 – Telugu sex stories

telugu sex stories కోకోల్డ్ గా నా ప్రయాణం 29 అలా అక్కడ బాగా అలవాటు పడ్డాక కొన్ని వారాల తరువాత మేము కూడా కొంచం కొంచం గెలవడం ప్రారంభించాము.  మేము చాలా వ్యూహాలను ఉపయోగించాము, అక్కడ లక్ష రూపాయలు సంపాదించాము. కానీ సంతోష్ ఓడిపోతూనే ఉన్నాడు.
 ఒక రోజు, మేము చాలా డబ్బు గెలిచాము. తమ్ము చాలా సంతోషంగా ఉంది. కానీ ఆ 3 ముసలి వాళ్ళు మాత్రం పెద్దగా కోల్పోలేదు.  కానీ సంతోష్ తాను తెచ్చిన మొత్తం డబ్బును మాకు కోల్పోయాడు.  తను పూర్తిగా ఫ్రస్ట్రేషన్ లో ఉన్నాడు.  బాబు తనిని ఎగతాళి చేస్తూ ” ఇతను తన భార్యతో పందెం వేసినా గెలవడు”.  రజనీ, విక్రమ్ చాలా సేపు గట్టిగా నవ్వారు. వాళ్ళ మాటలకు తమ్ము కూడా గట్టిగా నవ్వుతోంది. ఎలా స్పందించాలో నాకు తెలియలేదు. పాపం కీయార అందరినీ మౌనంగా చూస్తూ కూర్చుంది.  సంతోష్ మొహం కోపం తో ఎర్రగా

కథను కొనుగోలు చేయండి