కోకోల్డ్ గా నా ప్రయాణం 30 – Telugu sex stories

telugu sex stories కోకోల్డ్ గా నా ప్రయాణం 30 తను నన్ను చూడకుండా పైకప్పు నీ చూస్తోంది. నాకు మెల్లగా కోపం పెరుగుతోంది,   నేను తన లేపి కూర్చో పెట్టీ తన టాప్ ఇంక బ్రా నీ విపేసా. మెల్లగా దాని శరీరం వేడి ఏకుతోంది కానీ తన మొహంలో మాత్రం ఏటువంటి కదలిక కానీ ఒంట్లో కాని చలనం లేదు. కాని తన నగ్న శరీరం చూసి నాలో కామం కట్టలు తెంచుకుంటోంది. తన సళ్ళు issshhhh మ్మ్ అబ్బా తమ్ము కంటే కొంచెం పెద్ద సైజ్ సళ్ళు, మంచి కండ పట్టి  చాలా గట్టిగా స్టిఫ్ గా ఉన్నాయి.  తమ్ము కి  అటూవంటి కండ లేదు.  తమ్ము వి ఫ్లాట్ బూబ్స్… ఆ సల్లుని ముట్టుకుంటే దూది లా మెత్తగా అనిపించాయి, ఆ సళ్ళ మధ్యలో సంతోష్ కట్టిన తాళిబొట్టు ఉమ్మ్ నాలో ఇంక ఉద్రేకాన్ని పెంచుతోంది, మెల్లగా నా బలం అంతా ఉపయోగించి దాని సళ్ళను పిచ్చి పిచ్చిగా పిసికాను. బతాయి పళ్ళ లో రసం పిందినంత గట్టిగా పిసుకుతున్నా. తన nipples ni నా పంటితో గట్టిగా

కథను కొనుగోలు చేయండి