కోకోల్డ్ గా నా ప్రయాణం 38 – Telugu sex stories

telugu sex stories కోకోల్డ్ గా నా ప్రయాణం 38 కియారా: లోల్ .. మీరు దాని క్యారెక్టర్ నీ కరెక్ట్ గా పసిగట్టారు, త్వరగా అది ఎవరి కనిపెట్టండి, ఇదిగో ఇంకో క్లూ (ఈ ఫోటోలో తమ్ము కుక్కలా వొంగుకొని ఉంటే, సంతోష్ తన గుద్దని దెంగుతున్నడు, ఇద్దరి మొహాలు బ్లార్రు చేసి ఉన్నాయ్) రావన్: ఒక్క నిమిషం ఆగు. ఇది నాకు తెలుసు అనుకుంటా!!!  భరత్: రావణ్ ఏం అంటున్నావ్ నువ్వు? దాని గుద్ద చూసి అది ఎవరో చెప్పాగలవా? రావన్: నోరు మూసుకో. తను ఎవరో నేను కనిపెట్టాను, కానీ కచ్చితంగా తనే అని చెప్పలేను, ఒక్కవేలా నేను తప్పుగా చెప్తే చాలా చెండలంగా ఉంటుంది..  
 కియారా: హా హ హ.. నువ్వు సరిగానే పసిగట్టవ్

కథను కొనుగోలు చేయండి