కోకోల్డ్ గా నా ప్రయాణం 39 – Telugu sex stories

telugu sex stories కోకోల్డ్ గా నా ప్రయాణం 39 నేను:నీ పైన నువ్వు అలా బాధ పడకు ప్రియతమా.. నువ్వు నిజాయితీగల దానివి. నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్న అని చెప్పినప్పుడు నువ్వు నీ గురించి దాచుకోకుండా అని చెప్పేశావు.. నేను నిన్ను పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడే అన్నిటికీ సిద్ధం అయ్యాను.. నేను నీకు ఎప్పటికీ అండగా ఉంటాం,నీ సమస్య పరిష్కరించేందుకు నీకు సహాయం చేస్తాను. 
 తమ్ము: ఐ లవ్ యు మై డియర్ హస్బెండ్. ప్రపంచంలోనే ఉత్తమ భర్త నాకు దొరికినందుకు నేను చాలా అదృష్టవంటురాలిని.
తను నా పెదవులపై ముద్దు పెట్టుకుంది.  మేము ఆఫీసు కోసం సిద్ధంగా రెఢీ అయ్యాం. తన ముఖం మీద గాయాలు ఏమీ కనిపించకుండా ఉండటానికి తను

కథను కొనుగోలు చేయండి