కోకోల్డ్ గా నా ప్రయాణం 40 – Telugu sex stories

telugu sex stories కోకోల్డ్ గా నా ప్రయాణం 40 రావన్: నువ్వు చిన్నపిల్లాడిని,  ముందు ఈ గది నుంచి బయటపో.భరత్: కామ్ ఆన్ బ్రో.  చెప్పు .. నేను ఇప్పటికే చాలా పోర్న్ వీడియోలు చూశాను కానీ కొకొల్డ్ అంటే తెలీదు !!!  ప్లీజ్ చెప్పు..రావన్: కోకోల్డ్ ఒక పనికిరాని సిగ్గులేని సిస్సీ వ్యక్తి, తను తన భార్యను వేరే మగాళ్లు దెంగుతుంటే చూసి ఆనందిస్తాడు..
 భరత్: వావ్. అంటే వీడియోలో ఉన్న దాని ప్రకారం రిక్ చేసింది అదే కాదా?
 నేను మౌనంగా తల వంచుకుని ఉండిపోయాను
 రావన్: తను ఒక లంజ అని వాడికి తెలుసు,అయినప్పటికీ

కథను కొనుగోలు చేయండి