కోకోల్డ్ గా నా ప్రయాణం 44 – Telugu sex stories

telugu sex stories కోకోల్డ్ గా నా ప్రయాణం 44 భరత్: ఇదేం దెంగుడు బ్రో!!! అంతేనా అయిపోయిందా? అన్నాడు నిరాశగా..రావన్: అవును. నువ్వు   చేసినదానికంటే రిక్ వేగంగా దానిని దెంగులాడు.  ఆ లంజ నీ ఎలా దెంగాలో మీకు తెలియదు. అన్నాడుభరత్: అవును. మీరు దాన్ని అరిపించి ఆరిపించి, ముర్చబోయే లా దెంగుతుంటే, ఆపండి అని తను నీ కాళ్ళు పట్టుకోవాలి, అలాంటి దెంగుడు దెంగుతే కాని దాన్ని దెంగినట్లు ఉండదు.. సంతోష్: షట్ అప్.  మీకు అలా కావాలంటే, మీరే దాని తీసుకొని

కథను కొనుగోలు చేయండి