కోకోల్డ్ గా నా ప్రయాణం 53 – Telugu sex stories

telugu sex stories కోకోల్డ్ గా నా ప్రయాణం 53 ఆ వారం సంతోష్‌తో  సెషన్ తర్వాత !!!!
 ఇది మా జీవితంలో ఒక్క అడ్వెంచర్  అని చెప్పుకోవాలి.  తమన్నా సంతోష్ ఇంటి నుండి తిరిగి వచ్చింది. ముందు.జాగ్రత్తగా మేము గురువారం రాత్రి అంతా ప్యాక్ చేసేశాము. మేము మా కారు తీసుకొని భరత్ ఇంటికి వెళ్ళాము. తమ్ము టీ షర్ట్ ఇంక ట్రాక్ ప్యాంట్ వేసుకుంది.. ఇక్కడ ఒక విషయం గమనించా నేను, తమ్ము భారత్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం కచ్చితంగా తన మంగళసూత్రం మెడలో వేసుకొని వెళ్తుంది, కాని ఆఫీసుకి కాని, సంతోష్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వేసుకొద్దు.. ఆడవాళ్ళు బరి తేగిస్తే ఎలా ఉంటారో నాకు ఇప్పుడు అర్థం అయింది.. మేము భారత్ ఇంటికి చేరుకున్నాం, వాళ్ళు అద్దెకు ఇన్నోవా కారు తెచ్చారు, అందరూ సిద్దంగా ఉన్నారు.. తమ్ము బలవంతం చేయడంతో ఇంక తన భద్రత రీత్యా నేను వాళ్ళతో రావడానికి ఒప్పుకున్నాను..   భగీరథా waterfalls కి వెళ్లి, అక్కడ జలపాతంలో స్నానం చేసి, రాత్రికి తిరిగి రావడం ప్లాన్
 నేను తమ్ము కారు దగ్గర వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాo.  కుర్రాళ్ళు కిందకు వచ్చారు.  భరత్ వాళ్ళని నాకు పరిచయం చేశాడు. వాళ్ళు నాతో కరచాలనం చేశారు కానీ వాళ్ళు అసౌకర్యంగా ఉన్నారు. నిజానికి, ఆ రోజు

కథను కొనుగోలు చేయండి