కోకోల్డ్ గా నా ప్రయాణం 55 – Telugu sex stories

telugu sex stories కోకోల్డ్ గా నా ప్రయాణం 55 శ్యామ్ – బ్రో!!.  మీరు ముందు చేసిన దాన్ని ఎంజాయ్ చేశారా లేదా?.. ఇప్పుడు చేసే దాన్ని మీరు మరింత ఎంజాయ్ చేస్తారు.. పైగా వాళ్ళకు వదిన మొహం కూడా కనపడదు.. 
 నేను ఇప్పుడు వాళ్ళని ఆపిన వాళ్ళు ఆగే స్థితిలో లేరు. ముఖ్యంగా  శ్యామ్ ఆపే లా లేడు, తమ్ము గుద్దని కిటికీ నుంచి బయట తోస్తున్నాడు..  
 తమ్ము ఇక వాళ్ళు అపరు అని అర్థం చేసుకొని శ్యామ్ చెప్పినట్టు అమాయకంగా చేయసాగింది..  తను తన గుద్దని కొంచెం బయటకి తోసింది.  శ్యామ్ తమ్ముని మరింత నెట్టాడు. తన్ను కాళ్ళు, తల కారు లోపల పెట్టీ మిగతా శరీరం మొత్తాన్ని బయట తోసేసింది, ఇప్పుడు తన మిల్కీ గుద్ద, నడుము మిట్ట మధ్యాహ్నం ఎర్రటి ఎండలో మెరిసిపోతోంది.. తన శరీరం కిటికీలో ఇట్టుకున్నటు ఉంది బయటి నుంచి చూడటానికి..  నేను నా మొబైల్ తీసుకొని కొన్ని ఫోటోలు ఇంక వీడియో రికార్డింగ్ కూడా చేశాను. తను ఒక చేత్తో నా

కథను కొనుగోలు చేయండి