కోకోల్డ్ గా నా ప్రయాణం 7 – Telugu sex stories

telugu sex stories కోకోల్డ్ గా నా ప్రయాణం 7 ఇతరులు ఆధిపత్యం చెలాయించడం ఇంకా దుర్వినియోగం చేయడం ఇష్టపడే వ్యక్తిని.  ఇతరుల అధికారానికి లోబడి ఒక బానిసలా పడి ఉండడం దీని అర్థం. కాబట్టి తమన్నా అహంకారనికి తన పొగరుబోతు వ్యక్తిత్వనికి నేను లోబడి ఉన్న, తన సాన్నిహిత్యం కోసం ఒ కట్టు బానిసలా తన్నని ప్రేమిస్తున్న..అలా తమన్నా పైన రోజు రోజుకి నాకూ ప్రేమ పెరిగి పోతుంది, ఇలా ఆలోచనలో ఉండగా మరుసటి weekend వచ్చింది.కానీ ఈసారి మాకు ప్రాజెక్టు పని ఉండటంతో మేము శని, ఆదివారలు ఆఫీసుకి వెళ్ళవలసి వచ్చింది. లంచ్ టైమ్ కావడంతో భోజనానికి వచ్చాo అందరం, కాని నాకూ తమ్ముతో మాట్లాడాలని ఉంది, తను ఉన్న క్యాబిన్ దగ్గరికీ వెళ్ల. నేను – ఈ రోజు చాలా బోరింగ్ గా ఉంది యార్. తన table పైన ఉన్న వాటర్ బాటిల్ లాకొని ఈ నీటిని నీ పైన పోస్తే ఎలా ఉంటుందా అని ఆలోచిస్తున్నాను అన్నాను. తమ్ము – నువ్వు అలా చేయాలి అనుకుంటే ఈసారి  ఖచ్చితంగా నీ చెంప చెల్లు అంటుంది. నేను – నువ్వు చాలా సెన్సిటివ్ లా

కథను కొనుగోలు చేయండి