కోకోల్డ్ గా నా ప్రయాణం 8 – Telugu sex stories

telugu sex stories కోకోల్డ్ గా నా ప్రయాణం 8 అనుకోకుండా ఆ రోజు అందరికీ తన పైన చెడు అభిప్రాయం కలిగే సంఘటన ఒక్కటి జరిగింది. ఆ రోజు, రావన్ తన బైక్ కీలతో ఆడుతుండగా అవి కింద పడ్డాయి.  భరత్ వాటిని తీసుకొని తమన్నా ఉన్న చోటికి విసిరాడు.  వెంటనే తమ్ము ఆ keys తీసుకొని ఎక్కడో దాచేసింది. తాను ఆ రోజు టైట్ టి షర్ట్ ఇంకా జీన్స్ వేసుకుని ఉండి.  రావన్ తమ్ము నీ కీలు అడిగాడు.  తమన్న ఏమీ తెలియనట్లు నటించింది. సరిగా అప్పుడే తన keys తన డెస్క్ మీద పెట్టింది. అది చూసిన రావన్ వెంటనే తమన్నా keys తీసుకొని  పరిగెత్తడానికి ప్రయత్నించాడు.  తమ్ము  వెంబడించి  keys లాక్కోవాడానికి ప్రయత్నించింది. తమ్ముకి కీ దొరకకూoడ ఉండేందుకు రావన్ అవతలి వైపు తిరిగాడు.  తమ్ము అతని ముందు ఉన్న keys అందుకోవాలి అని ట్రై చేస్తూ వెనుక నుండి కౌగిలించుకునట్టు పట్టుకుంది.  రావణ్ చాలా పొడుగు ఇంకా భారీ ఆకారం ఉన్నవాడు, తమ్ము కనీసం అతని ఛాతీకి వరకు కూడా లేదు. తమ్ము బాడి రావన్ శరీరంనికి అతుకు పోయినoతా దగ్గరగా ఉంది, వెంటనే తమ్ము అతని కొంచం దూరం గా తోసిoది. నేను, భరత్, సంతోష్ మరియు కియారా దీనిని చూస్తున్నాము . తమ్ము తోసి స్పీడ్ కి రావన్ జారిపడి కింద పడిపోయాడు, తమన్నా తన కీలను తీసుకోవాడానికి

కథను కొనుగోలు చేయండి