కోకోల్డ్ గా నా ప్రయాణం 9 – Telugu sex stories

telugu sex stories కోకోల్డ్ గా నా ప్రయాణం 9 నేను – అవును.  ఆ రోజు మా అందరికీ argument . జరిగింది.  ఆ రోజు నుండి అన్ని మారిపోయాయి!!!తమ్ము – దేని గురించి గొడవ ?నేను – వద్దు వదిలేయ్!!!. తమ్ము – కం ఆన్ .. మీలాంటి మంచి స్నేహితులు ఎందుకు విడిపోయారు?  నేను – నీ వల్లనేతమ్ము- ఎంటి !!!!నా వల్లా?  WTF !!! నేను – అవును అది నీ వల్లే.తమ్ము- మీ ఇద్దరి మధ్య గొడవకు నేను ఎలా కారణం అవుతాను?నేను – నువ్వు దాని గురించి తెలుసుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు!!!తమ్ము – come on  చెప్పు.  లేదా నేను వెళ్లి రావణ్ నీ డైరెక్ట్ గా అడుగుతానునేను – అలా చేయకు.  నేను  చెప్తాను.  రావన్ ఎప్పుడూ మీ గురించి తప్పు గా మాట్లాడుతుంటాడు
 తమ్ము – అవునా!!!!
 నేను – అవీ ఎంటో నువ్వు వినాలని నేను ఇష్ట పడడం

కథను కొనుగోలు చేయండి