గీత జీవితం 12 – Telugu sex stories

telugu sex stories గీత జీవితం 12 డాడీ మొడ్డ వాలిపోయి ఆయన కార్చిన,నేను కార్చిన రసాలు మొడ్డకు అంటుకొని మొడ్డ చివరనుంచి చిన్న చిన్న చుక్కలుగా పడుతూ ఉండగా ఆయన సోఫాలోకి నడుచుకుంటూ వెళ్లడం తో ఆ చుక్కలు అన్ని దారి లాగా పడ్డాయి నేను ఆ చుక్కల దారిని చూసి చిన్నగా నవ్వుకుని టీ కలుపుకొని సోఫాలోకి వచ్చి కూర్చున్న డాడీ మొడ్డ ఇంకా వాలిపోయి సోఫాకి అంటుకొని ఉంది నేను టీ ని టీపాయ్ పై పెట్టి డాడీ తో డాడీ మీ మెక్ద్ద చూడండి యుద్ధం చేసిన తర్వాత అలసిన వీరుడిలాగా ఎలా వాలిపోయి రెస్ట్ తీసుకుంటుంతో ఇదేనా నా పూకుకి బోణి చేసి ఇన్నిరోజుల్నుంచి నా బుజ్జి దానితో రెస్టులేకుండా యుద్ధం చేసింది అని దానిని చేతితో పట్టుకొని వొంగి దానికి ఒక ముద్దు పెట్టి ఇంకా ఒక రోజు మాత్రమె నీకు యుద్ధం చేయటానికి టైం ఉంది దాని తర్వాత కుదరదు సో ఈ రోజుమొత్తం నా బుజ్జి నీ సొంతం నీకు నచ్చినాన్ని సార్లు దానితో యుద్ధం చేసుకో ఎవరు ఓడిపోయినా సరే ఇద్దరు యోధుల్లాగా పోరాడుకోండి అని చెప్పి లేచి టీ డాడీ కి ఇచ్చాను డాడీ టీ తాగుతూ

కథను కొనుగోలు చేయండి