గీత జీవితం 13 – Telugu sex stories

telugu sex stories గీత జీవితం 13 నేను వెంటనే ఆ టీ రుచి చూద్దాం అని డాడీ మొహాన్ని న వైపుకి లాకున్నా అంతే డాడీ వెంటనే లేచి మొహాన్ని న మొహం దగ్గరపెట్టాడు నేను అలా లాక్కోవక్డం తో డాడీ లేవడం వెంటనే డాడీ లేచిన మొడ్డ నాపూకులోకి దూరిపోవడం జరిగింది అంతే నేను ఆఅహ్ అని ములిగి డాడీ మొహాన్ని నాలుకతో నాకడం స్టార్ట్ చేస డాడీ వెంటనే తన మొడ్డతో దెంగటం స్టార్ట్ చేసాడు అది నాపూకులోకి ఆల్రెడీ టీ మరియు నా రసాలు ఉండటం వల్ల బంక బంకగా జిగటాగా ఉన్న దానిలోకి కాసున్న దూరి పోయింది ఇకడాడీ ఊపడం స్టార్ట్ చేసాడు ఆ మొడ్డ ముందుకువెనక్కు ఊగుతూ లోపల ఉన్న రసాల్ని బయటకి తేవడం స్టార్ట్ చేసింది అలా దెంగుతూ దెంగుతూ పూకులోకి రసాల్ని ఒక్కసారిగ్గా వదిలాడు ఆ రసాలు ఆల్రెడీ ఆ దెంగుడు వల్ల కారిన నా రసాలు టీ అన్ని కలిపి పూకులోంచి కారడం స్టార్ట్ చేసాయి డాడీ వెంటనే ఒక టీ కప్పు తీసుకొని పూకు కింద పెట్టాడు కారిన రసాలు మొత్తం టీ కప్పులోకి కారాయ్ డాడీ వెంటనే పూకులోకి వెళ్ళుపెట్టి మిగిలిన రసాల్ని కూడా టీ కప్పులోకి పడేలాగా చేసాడు ఇప్పడు డాడీ ఆ టీకప్పు తీసుకొని నాకు ఇచ్చి గీత నీ రసాల్ని రుచి చూడు అని నా చేత

కథను కొనుగోలు చేయండి