గీత జీవితం 19 – Telugu sex stories

telugu sex stories గీత జీవితం 19 నేను కూడా పర్లేదులే అనుకుని షాపింగ్ చేస్తువున్న బట్ ఆ అబ్బాయి అప్పటినుంచి నేను ఎక్కడికు వెళితే అక్కడికి వచ్చి వాడి లవర్ కి ఎదో సెలెక్ట్ చేస్తున్నట్లు నటిస్తూ నాకు టచ్ చేస్తూ వున్నాడు ఇక్కడ తెలియని విషయం ఏమిటిఅంటే వాడు నాకు తగిలి నన్ను పట్టుకున్నప్పుడు. మొదటిసారి వేరే మొగవాడు తాకడం వల్ల నాలో కొంచెం కోరిక కలిగింది ఆ టచ్  నిి అనుభవిద్దాం అనుకోని ఆ అబ్బాయి కెళ్ళి సీరియస్ గా చూస్తూనే టచ్ ని ఫీల్ అవుతున్న.. అలా షాపింగ్ చేస్తూ బాగ్స్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల లిఫ్ట్ లో వెళ్దాం అనుకోని లిఫ్ట్ దగ్గరికి నడిచాము. షాపింగ్ మాల్ లో ఒకటే లిఫ్ట్ ఉండటం వల్ల కిందకి వెళ్ళింది పైకి వచ్చేవరకు వైట్చేయాలి సోమేము లైన్ లో వైయట్ చేస్తూ ఉంటే ఆ అబ్బాయి ఎప్పుడు వచ్చాడో నా వెనుకగా వచ్చి నిలబడ్డాడు మమ్మీ ఏమో ఆ అబ్బాయి పక్కన నుంచున్న ఆ అమ్మాయి తో మాట్లాడుతూ ఉంది ఆ అబ్బాయి నా వెనుక నుల్చొని చిన్నగా నాకు దగ్గరగా వచ్చాడు వాడి వేడి శ్వాస నా మీదకి తగిలి నాకు హాయిగా అనిపించింది నాకు తెలియకుండానే నాలో కామం పెరగసాగింది అలా నా దగ్గరికి వస్తూ చిన్నగా వాడి మొడ్డని ఫాంట్

కథను కొనుగోలు చేయండి