గీత జీవితం 30 – Telugu sex stories

telugu sex stories గీత జీవితం 30 అలా డాడీ చెప్పేసరికి నేను అన్నయ్య భాద పడ్డాము కానీ నేను వెంటనే తేరుకొని అదేంటి డాడీ మనము నేను 10థ్ పాస్ అయ్యి నందుకు ఇంకా నా బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసుకుందామని కదా గోవా వచ్చింది ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతే ఎలా పైగా నేను మా ఫ్రెండ్స్ అందరికి గొప్పగా చెప్పాను ఇప్పుడువాళ్ళకి ఏమని చెప్పాలి పైగా మమ్మీ వాళ్ళ చుట్టాలమనకి పెద్దగా పరిచయం లేదుగా మేము రాము కావాలంటే మీరు1వెళ్ళండి అని ఏడుస్తూ బుంగముతి పెడుతూ చెప్పా దానికి డాడీ ఎదో సమాధానం చెప్పబోతే వెంటనే1మమ్మీ ఆపి పోనిలేండి పిల్లలు ఎదో సరదాకు ఎంజాయ్ చేద్దాం అని గోవా వచ్చారు మనకి మాత్రం ఏం తెలుసుఇలా జరుగుతుంది అని వాళ్ళు నాకు కూడా దూరపు చుట్టాలు. ఒక పని చేద్దాం మనం ఇద్దరం వెళదాం పిల్లల్ని ఇక్కడే ఉంచి అని చెప్పింది..దానికి డాడీ వాళ్ళు ఇద్దరు ఇక్కడ1అంటే ఇబ్బంది1పడతారేమో అని చెప్పాడు దానికి మమ్మీ ఏమి పడరు అయిన వాడికి తెలుసుకదా వాడేమి చిన్నపిల్లవాడు కూడా కాదు అమెగానే నేను మనసులో అవును చాలా పెద్దగానే పెరిగాడు అని అనుకుని సైలెంట్ గా ఉన్నా ఇంకా మమ్మీ డాడీ తో వాళ్ళిద్దరిని ఇక్కడే ఉంచి వెళ్దాంలే పైగా వాడికి తెలుసు వాడి చెల్లిని ఎంత జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలో అని చెప్పి మనం1కూడా ఈరోజు వెళ్లి

కథను కొనుగోలు చేయండి