గీత జీవితం 36 – Telugu sex stories

telugu sex stories గీత జీవితం 36 అలా అన్నయ్య మమ్మీ డాడీ వాళ్ళని తీసుకురావడానికి వెళ్ళగానే నేను కొంచెంసేపు పడుకుందామని అలాగే నిద్రపోయాను కొంతసేపటికి మమ్మీ వచ్చి లేపింది.. మాధురి లెగువు గోవా  వచ్చినా కూడా ఏంటా మొద్దు నిద్ర త్వరగా లెగువు లేచి రెడి అవ్వు అని చెప్పింది..ఇక నేను లేచి రెడి అయ్యాను ఈలోపులో అన్నయ్య కూడా రెడి అయ్యాడు ఇక మమ్మీ మాతోటి మీరు వెళ్లి టిఫిన్ చేసి రండి. తరువాత బయటకి వెళ్దాం ఈలోపులో మేము కొంచెంసేపు రెస్ట్ తీసుకుంటాం అని చెప్పింది.మేము సరే అని బయటకి వచ్చాము ఇక ఒక టిఫిన్ సెంటర్కి వెళ్లి టిఫిన్ ఆర్డర్ ఇచ్చి అన్నయ్యతో అన్నయ్య ఎలాగైనా ఈరోజు కూడా మనకి శోభనం అయ్యేలాగా చూడరా నాకు నీతోటి ఈ గోవా లొనే మూడు రాత్రులు దెంగించుకోవలని ఉంది అని అన్నాను ..
దానికి అన్నయ్య సరిలేవే ఎదో ఒకటి ఆలోచిస్తాను మార్నింగ్ అయితే ఎలాగోలా చెయ్యవచ్చు కానీ నైట్ అంటే కష్టం ఎదో ఒకటి ఆలోచిస్తాను అని అన్నాడు నాకు వెంటనే మొన్న చూసిన పోస్టర్ గుర్తుకు వచ్చింది ఆ విషయం అన్నయ్యతో చెప్పిన అన్నయ్య కాని అది ఓన్లీ శనివారంనాడు మాత్రమే కదా..ఈరోజు ఆదివారం ఎలా కుదురుతుంది అని చెప్పాడు..నేను కూడా బాగా డిసపోయింట్ అయిపోయాను ఇక చేసేది లేక అన్నయ్యతో ఒకవేళ అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే కనుక్కోరా అని చెప్పాను వాడు కూడా

కథను కొనుగోలు చేయండి