గీత జీవితం 38 – Telugu sex stories

telugu sex stories గీత జీవితం 38 అలా నేను బెంగళూరు లోకి అడుగుపెట్టాను అప్పటికే అన్నయ్య అక్కడే ఉండి చదువుకోవడం వల్ల డాడీ మా ఇద్దరిని వేరు వేరు గా ఎందుకులే అని మమ్మల్ని ఇద్దరిని ఒకే ఫ్లాట్ తీసుకొని దానిలో ఉండమన్నాడు.. ఎందుకంటే నాకు బెంగళూరు కొత్త సో అన్నయ్య తోడుగా ఉంటే వాళ్ళకి కూడా కొంచెం ధైర్యంగా ఉంటుంది కదా అని (వాళ్ళకి తెలియదుకదా మేము ఎంత తోడుగా వుంటున్నామో) సో అన్నయ్య ఒక 1bhk ప్లాట్ తీసుకున్నాడు అది కూడా థర్డ్ ఫ్లోర్ లో అంటే దానిని ఫ్లాట్ అనకూడదు అది ఇక పెంట్ హౌస్ సో మేము అక్కడికి అన్నాచెల్లెలు లాగా వెళ్ళాము పైగా మాతో పాటు మమ్మీ కూడా వచ్చింది మమ్మల్ని దింపడానికి..డాడీ బిజీ గా వుండటంతో రాలేదు..మమ్మీ  కూడా మాతో రావటంతో ఓనర్లు కూడా ఏమి అనకుండా ఇల్లు ఇచ్చారు..
ఇక మేము ఇంట్లోకి కావలసినవి కొని ఉన్న ఒక రూంలోకి ఒక బెడ్ ని హాల్ లోకి పరుపుని కొన్నాం.మమ్మీ అన్నయ్యతో రేపటి నుంచి నువ్వు హాల్ లో పడుకో చెల్లి బెడ్ మీద పడుకుంటుంది అని చెప్పింది దానికి

కథను కొనుగోలు చేయండి