గీత జీవితం 4 – Telugu sex stories

telugu sex stories గీత జీవితం 4 అలా మా డాడీ సంగీత ని దెంగి పంపించిన తర్వాత నేను డాడీ ఇంటికి వచ్చాము ..వచ్చిన దగ్గరనుంచి నాకు డాడీ మీద కోరిక ఇంకా పెరిగిపోయింది. డాడీ కూడా నా పూకులో నుంచి కారిన రసాలు చూసిన తర్వాత నా మీద కోరిక కలిగింది..ఈ విషయం తెలియని నేను డాడీ ని ఎలా సెడ్యూస్ చేయాలా అని ఆలోచిస్తున్న.. అలా అనుకుంటూఆ రోజు రాత్రి డాడీ ని తలుచుకుంటూ పూకులో వేళ్ళు పెట్టి గెలుక్కొని ఒకసారి కార్చుకొని హాయి గా నిద్రపోయాను..మరుసటిరోజు గురువారం ఇంకా ఆదివారం కి మూడు రోజులు ఉన్నాయి.ఇంట్లో నేను నాన్న వుండటంతో మార్నింగ్ లేచి ఇళ్ళు ఉడవటం మొదలుపెట్టాను.. నేను సాధారణంగా ఇంట్లో లూస్ షర్టు షార్ట్ వేసుకుంటాను అలా వొంగోనే ఉడవటం వలన నా లూస్ షర్ట్ లో నుంచి సళ్ళు ఊగుతూ కనపడుతున్నాయి డాడీ కూడా లేచి హాల్ లో కూర్చొని పేపర్ చదువుతున్నాడు తాను ఒక

కథను కొనుగోలు చేయండి