గీత జీవితం 41 – Telugu sex stories

telugu sex stories గీత జీవితం 41 మమ్మీ చూసిన చూపుకు నేను కొంచెం ఆలోచిస్తూ ఉండి పోయాను.మమ్మీ మాత్రం నన్ను చూసి వెంటనే కళ్ళని కొంచెం మూసి చూస్తుంది అప్పుడు నాకు అర్ధమయింది మమ్మీ నన్ను కోపంతో కాదు కామంతో చూస్తుంది అని .ఇంకా నేను ఆగకుండా వెంటనే మమ్మీ దగ్గరికి ఇంకా జరిగి నా సళ్ళని మమ్మీ కి ఇంకా గట్టిగా అతుక్కునేల చేసి మమ్మీ పెదాలని నా పెదాలతో మూసి గట్టిగా ముద్దు పెట్టుకున్నాను.మొదటిసారి నేను ఒక ఆడదాని పెదాల్ని ముద్దు పెట్టుకోవడం ఆల్రెడీ అన్నయ్యని పెట్టుకున్న కానీ ఆ పెదాలు కొంచెం గరుకుగా మొద్దుగా ఉండేవి కానీ మమ్మీ పెదాలు లేతగా మెత్తగా కోరుక్కుతినేంత మెత్తగా ఉన్నాయి ..నాకు ఇప్పుడు అర్ధం అయ్యింది అబ్బాయిలు ఎందుకు అమ్మాయిల పెదాలు అంటే పడి చస్తారో అంత లేత కోమలమైన పెదాల్ని మళ్ళీ మళ్ళీ వదలబుద్ది కావడంలేదు..అందుకేనేమో అందరూ అమ్మాయిల పెదాల్ని లేత తమలపాకులతోటి గులాబీ రేకలతోటి పోలుస్తారు..మమ్మీ పెదాల్ని ముద్దు పెట్టుకుంటేనే ఇలా ఉంటే ఇంకా లేతవైన నా పెదాలైతే ఎలా ఉంటాయో అని ఆలోచిస్తూ మమ్మీ పెదాల మెత్తదనాన్ని సుకుమారాన్ని ఆస్వాదిస్తూ నన్ను నేనే మర్చిపోయాను.అలా ఎంత సేపు ముద్దుపెట్టానో తెలియదు. నా జీవితంలో మొదటి ఆడదాని ముద్దు

కథను కొనుగోలు చేయండి