గీత జీవితం 5 – Telugu sex stories

telugu sex stories గీత జీవితం 5 నేను లేచి బాత్రూమ్ కి వెళ్లి గట్టిగా వేళ్ళతో కెలుక్కుంటూ నా పూకును దెంగేవాడు ఎవడో ఎప్పుడు దెంగుతాడో అని ఆలోచిస్తు కార్చుకున్న..ఆరోజు డాడీ లేట్ గా ఇంటికి వచ్చాడు నేను డీస్ప్పోయింట్ ఐపోయాను.. నెక్స్ట్ డే సాటర్డే కూడా యోగ కి వెళ్ళలేదు కానీ తెలిసింది ఏమిటి అంటే నిన్న వచ్చింది సంగీత అని వల్ల ఇంట్లో ఎవరూ లేకపోతె పొద్దునే వెళ్లిన డాడీ దానిని నైట్ వరకు దెంగాడు అని. అది ఎంత గులలంజో అనుకున్నకానీ నాకు తెలియాయకుండానే దాని కంటే పెద్ద లంజని ఐపోతాను అని నాకు తెలియదు.సాటర్డే డాడీ యోగ నుంచి రాగానే వర్షం పడటం మొదలింది సో ఇంట్లో ఉన్న నేను ఏమి తోచక కిటికీ లోంచి బయటకి చూస్తూ నేచర్ ని ఎంజాయ్ చేస్తున్న అలా చూస్తున్న నాకు రోడ్ కు ఒక వైపు చిన్న షాల్టర్ క్రింద ఉన్న దృశ్యం చూడనే మతి పోయింది అది కూడా డాడీ ని నన్ను దెంగటానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అని

కథను కొనుగోలు చేయండి