గీత జీవితం 7 – Telugu sex stories

telugu sex stories గీత జీవితం 7 అలా చెపుతూ చిన్నగామళ్ళీ మొడ్డ నా నోటిదగ్గరికి తెచ్చి తిరిగి నోట్లోకి తోస్తూ గీత నీకు నా మీద వున్న కోరికను నేను అర్థం చేసుకోగలను దానిని తీర్చడమే ఒక తండ్రిగా నా భాధ్యత అని చెప్పి ఒక్కసారిగా నా నోట్లోకి మొడ్డను పూర్తిగా తోసాడు అది వెళ్లి నా గొంతులోకి దిగింది అంతే నాకు పెద్ద కొరపోయి నా కళ్ళ వెంట నీరు రావటం స్టార్ట్ అయినది..అవి నా కళగంతని కూడా తడపడం స్టార్ట్ చేసినది.డాడీ వెంటనే నన్ను lepi నా షర్ట్ విప్పి అలాగే నా షార్ట్ కూడా ఇప్పడం స్టార్ట్ చేసాడు నేను ఏడుస్తూనే షార్ట్ ఇప్పదనికి హెల్ప్ చేస్తున్నా.. వెంటనె షర్ట్ కూడా విప్పినన్ను కూర్చోపెట్టి నా కళ్ళగంతలు విప్పాడు..అంతే ఒక్కసారిగా నాకు ఎదురుగా 9 అంగుళాల పొడవుతో పెద్దగా పైకి కిందకి ఊగుతున్నడాడీ మొడ్డ చూడగానే గొంతు తడి ఆరిపోయింది ఆ మొడ్డ ఇందాక నా గొంతులో పెట్టడంవల్ల నా లాలాజలం తో తడిసి మెరుస్తూ ఉంది.. డాడీ వెంటనే గీత నీకు నచ్చిందా అని అడిగాడు నేను వెంటనే హూ అంటూ నా చేతిని ఆ మొడ్డపైకి తీసుకుుని వచ్చాను

కథను కొనుగోలు చేయండి