గీత జీవితం 9 – Telugu sex stories

telugu sex stories గీత జీవితం 9 కూర్చుని కబుర్లు చెప్పుకోవటం స్టార్ట్ చేసాము తాను నాతో ఇంటర్ తరువాత ఎం చేద్దాం అనుకుంటున్నావ్ అని అడిగాడు.నేను ఇంటర్ లో బై పీసీ తీసుకోవటం వలన నాకు జూవోలజీ సైంటిస్ట్ అవుదామని అనుకుంటున్న కొత్త కొత్త జంతువుల మీద ఎక్సపెరిమెంట్స్ చేయడం అంటే ఇష్టం అని చెప్పాను దానికి డాడీ అది చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్నది బట్ నా డార్లింగ్ కోసం ఎంత ఖర్చును ిిఐనపెడతాను అని నాకు ఒక చిన్న ముద్దు పెట్టాడు.. నేను సంతోషంతో థాంక్యూ డాడీ అని తన బుగ్గమీద ముద్దును పెట్టడానికి వొంగోవటం అదే టైం లో తాను తల తిప్పడం1వలన అది సరాసరి పెదలపైకి వెళ్ళింది ఇంకా అలాగే తన పెదాలపై లిప్కిస్ ఇస్తూ ఉన్న డాడీ కి చిన్నగా1మూడురావటం స్టార్ట్ ఇది అంతే చిన్నగా నాకు ముద్దు పెడుతూ సోఫాలోనుంచి లేచి నన్ను గట్టిగా వాటేసుకుని నన్ను సోఫాలో కూర్చోపెట్టాడు నేను అలాగే సోఫాలో కుర్చీవడం తో డాడీ న దగ్గరికి రావటం వలన తన మొడ్డ నా ముఖం దగ్గరా ఉంది.నేను అలాగే డాడీ

కథను కొనుగోలు చేయండి