డబ్బు మదం vs వశీకరణ మంత్రం 1 – Telugu sex stories

telugu sex stories డబ్బు మదం vs వశీకరణ మంత్రం 1 STARRINGఆక్రుతి మల్హోత్రా :పేరుకి తగినా అందమైన ఆకృతి 34dd-26-38.. ఎత్తు: 5.4…వయసు-36.Age is just a number perfect example..24 years max anipistundeeపాల మీగడ లాంటి తెల్లని పల్చని చర్మం…పొగరు అమాయకత్వం కలగలిపిన అందమైన మొహం.. నయనతార కైరా అద్వానీ మిక్స్…..నల్లని త్రాచుపాములాంటి జడ పీరదుల దాక.. ఆ పెద్ద గుద్దా మీద నాచం చేస్తుంటుంది ఏపుడు.సనటి మెడ…..కింద భూమి గురుత్వాకర్షణ శక్తి  తమపై పని చేయద్దు అనే రెండూ గుండ్రని వక్షోజాలుయంత భారీగా వున్న సాగకుండా ఏలా ఉన్నాయో తయారు చేసిన బ్రాహ్మకే తెలియాలి.గాలిలొ తేలుతూ వున్నట్లు ఉంటాయి…..ఇంకా నడుము నదివోపుల మెలికలు తిరుగుతుంది..వెనక భాగం కొలతలు వర్ణించాలంటే గణితం లో కొత్త కర్వ్స్ ని కనుకోవాలి ఆకృతిబోళ అని పేరుతో   ఆ కొండలు లోయాలు వర్ణనాతీతం. Exercise body….పుటుకతొనే కోటిశావరురాల్లు …. పేద వాళ్లు అంటే అసహ్యము.. తన నీడ ని కూడ తాకనివదు…ఇద్దరు  పిల్లలు నిష, దిష…  పిల్లలు అంటే    ప్రాణం…. ఆకృతి గ్రూప్స్ చేయని బిజినెస్స్ లేదు.వేల కోట్ల అస్తి   కాని ఎప్పుడు sarees  కడుతుంది…. కుందనపు బొమ్మలా ఉంటుంది. .దిష పుట్టిన   తరువాత నుంచ ఒక్క మగ పురుగు ని కూడా తనపై చేయి వేయనివలేదు…. చెపాలంటే దుల్ల ఎక్కువే…కోరికలను బ్రెయిన్ తో కంట్రోల్ చేసుకుంటుంది…కోరికలు వున్న అవి తన రూం నాలుగు గోడల మధ్య మాత్రమే….బయట బుసల్లు కొటే నాగు పాము తనతో   మాట్లాడాలన్న వణీకి పోతారు జనం. తన కుతూర్ల దగ్గర మాత్రమే సరదాగా వుంటుందీడబ్బు మదం తలకి ఫుల్ గా ఏకిందీ….
నిష మల్హోత్రా. :  అమ్మ కి Xerox copy.వయసు 18 years height 5.2……..32c-24-34…నిష అంటే రాత్రి లాగ చీకటి. నైట్ ఏ ఆక్టివ్.. మార్నింగ్ full sleep…అమ్మ పోలికలతో పాట్టు బుధులు    అవే…డబ్బు మదం చాలా ఎక్కువఫ్రెం లో బాయ్స్ వున్నారు గాని బాయ్ ఫ్రెండ్ ఎవరు లేరు…అందం తో పాట్టు మొండి పొగరు బై బిర్త్ vachayi….. ఫుల్ పార్టీస్ అని తిరుగుతుంటుంది..
దిష మల్హోత్రా:  17years ….మిగితా details major ఐయక ?అక్క కి  opposite.

కథను కొనుగోలు చేయండి