డబ్బు మదం vs వశీకరణ మంత్రం 10 – Telugu sex stories

telugu sex stories డబ్బు మదం vs వశీకరణ మంత్రం 10నవ్వుతూ బై రాఘవ్ అనింది….ఆ స్వీట్  వాయిస్ తో నా పేరు విన్నాక కచ్చితంగా దీనితో సెక్స్ చేసి నా పేరు అరిచే లా చేయాలీ అనుకోని వెళ్తుంటే…. మళ్లీ రాఘవ్ అని పిలిచింది pleasant గా……వెనకి తిరిగితే ………”మర్చిపోయా ……ఈ papers 10 copies Xerox తీయించి మీటింగ్ రూం ఫైల్స్ లో పెట్టవ….. అర్జెంట్ అనింది’….. బానే వర్కౌట్ ఐఇంది అనుకోని …. ఇంక ఆకృతి అరవడమే మిగిలి ఉంది అనుకున్నా……ఆకృతి కాపీ లో 5 పేజెస్ మిస్స్ చేసా…… వాటర్ లోవసికరణ ద్రవం చేదం అనుకున్న గాని సీసీ కెమెరా కనిపించింది…..…ఎలా ఇప్పుడు అనుకుంటుంటే….ఆప్పుడే peon రెండు కప్పులు…. ఒక్కటి పెద్దది ఇంకొటి  చిన్నది ఒక flask తీసుకు పోతున్నాడు…ఎవరికి అంటే పెద్ద మాడం కి అన్నాడు….మరి చిన కప్ దేనికి అంటే…….నువ్వు  కొత్త  ……..తన బాడీగార్డ్ taste చేయకుండా మాడం ఎం తినరు తాగరు…అని వెళ్తున్నాడు బిస్కటేస్ కోసం.…. పాంట్రీ  సైడ్పాంట్రీ తలుపు తెరవడానికి కష్ట పడ్తున్నాడు… నేను tray

కథను కొనుగోలు చేయండి