డబ్బు మదం vs వశీకరణ మంత్రం 15 – Telugu sex stories

telugu sex stories డబ్బు మదం vs వశీకరణ మంత్రం 15 ఒక రోజు కూడా పూర్తిగా పరిచయం కాలేదు అప్పుడే ఇంత అందగతే అమాయకురాలి చేత ఆనందంగా తనంతట తానే చేసే లాగ చేసాన్ను అంటే 14 డేస్ లో ఆకృతి  కూడా పడుతుంది అనుకున్నాను….తన తల మీద చేయి వేసి ఆకృతి చేస్తున్నట్టు ఊహించుకొని పగా కామం తో ఫాస్ట్ గా  కొట్టుకుంటున్న …. ఏదోసౌండ్ వస్తే కళ్ళు తెరిచా….కొరబోయి దగ్గు తున ప్రీతి కనిపించింది….మొహం గాలి లేక ఎర్రగా మారిపోయింది…. నేను చేయి తీశాను…ఐనా లోపలి  దాక తీసుకుంటోంది మొడ్డనీ ….నేను తనని ఆపి కష్టం గా వుంటే అగొచ్చుగా అన్నాను…..నువ్వు హ్యాపీ గా ఫీల్  అవుతున్నావు కాదా…. అందుకని అనింది అమాయకంగా ……చూస్తే జాలి వేసింది….ఇన్నోసెంట్ ఐనా మంచిది ఐనా enemy  teammate ..కర్ణుడి కే తప్ప లేదు శిక్ష wrong friendship effect….everything fair in love and war అనుకోని……. ఇలా చాలా సెప్పు పడుతుంది….మంచం మీద అడ్డంగా పడుకో వెలికలా తల నా వైపు కిందకి వచ్చేట్టు  అని చెప్పి తన తలని మంచం కిందకు లాగి slow gaa నోట్లో షాట్స్ కోటడం స్టార్ట్ చేశా…. నాది బయటకి వచ్చినప్పుడు గాలి పీల్చుకుంటూ వుండు అని చేపి చిన్ గా స్టార్ట్ చేసి  గొంతు దాకా వెలి బయటకు వస్తున్నా

కథను కొనుగోలు చేయండి