డబ్బు మదం vs వశీకరణ మంత్రం 27 – Telugu sex stories

telugu sex stories డబ్బు మదం vs వశీకరణ మంత్రం 27 ఆ లడ్డూ వంకాని పట్టుకొని వెళ్ళదాములే  రూం లోకి వెళ్తూ వెళ్తూ….. త్వరగా ఈ పని కానివ్వు అని నా శరీరానికి నచ్చ చెబుతూ  ఫ్రై చేస్తున్నా……ఇంట్లో ఏవో అలకిడులు వినిపిస్తున్నాయి….. వస్తున్నట్టు వున్నాడు అని త్వర త్వరగా చేసి టేబుల్ మీద  సదుతున్నాను… నా గుద్దని చేతితో రాస్తూ కుర్చీలో కూర్చున్నాడు…. పొరపాటునన తగిలి వుంటుంది లే అనుకోని, మామ వైపు చూసాను, షర్ట్ లేదు కేవలం లుంగీ కట్టుకొని వున్నాడు..ముసలి వాడు ఐనా కండల్లు తిరిగిన దేహం,ఒక్క క్షణం ఆ బలమైన ఛాతీ పైన నా తల వల్చుకొని మామ బిగి కౌగిలి లో నలిగి పోతున్నట్టు ఒక ఊహ నా మదిలో మెదిలింది , ఆ క్షణం పూకులో అలజడి తట్టుకోలేక , నా నోటి నుంచి అప్రయత్నంగా చిన్న హ్మ్మ్ అనే ములుగు బయటకి వచ్చింది…. గతి తప్పిన నా మనసు వెంటనే తేరుకొని “చీ ఇలా ఆలోచిస్తున్నాను ఏంటి, ఏం ఐఇంది ఇవ్వాళ, త్వరగా నా రూం కి వెళ్లిపోవాలి” అనుకొని…నా ములుగు విని వింతగా చూస్తున్న మామ తో ఇంకా ఏమన్నా కావాలా మామయ్యా గారు అని  అడిగాను…హ్మ్మ్ హు ఏం వద్దు అని ఏంటో బాధ గా

కథను కొనుగోలు చేయండి