డబ్బు మదం vs వశీకరణ మంత్రం 28 – Telugu sex stories

telugu sex stories డబ్బు మదం vs వశీకరణ మంత్రం 28 నీకు ఉన్న ఆప్షన్లు1) నీ అంతట నువ్వుగా వచ్చి నా చేత దెంగించుకొని , నన్ను సంతృప్తి పరచి నా నుంచి కీ తీసుకోవడం…(నా ప్రాణం పోయినా జరగదు అనుకున్నా మనసులో)2) నేను ఆదమరచి ఉన్నపుడు నా తల పగల కొట్టి తరువాత  తాళాలు పగలకొట్టి…పారిపోవడం. ఆల్మోస్ట్ అది జరగని పని ఒక వేళ జరిగిన…. నేను బ్రతికి తే అటెంప్ట్ మర్డర్ కేసు  చస్తే  మర్డర్ కేసు పెడతాడు నా కొడుకు…నువ్వు ఏం చెప్పినా నా కొడుకు నమ్మడు..నువ్వు ఒక్క రోజు జైల్ కి వెళ్ళిన… నువ్వు జైల్ లో ఉన్నపుడు  నీ కూతురి పరిస్తితి ఆలోచించు….నీ మీద కోపం దాని మీద చూపిస్తే..3) గోల చేస్తాను , చుట్టు ఉన్న వాలని పిలుస్తాను అనుకున్నావు అనుకో…వాళ్ళు లోపలికి రావాలి అన్నా మినిమం 10 మినిట్స్ పడుతుంది…లేక పోతే ఆ రూం తాళం పగలకొడతాను అనే ఆలోచనలు వుంటే ఆ తాళం పగిలే లోపు  లేకపోతే బయటి వాళ్ళు లోపలికి వచ్చే లోపు నేను నీ తల పగల కొడతాను….మద్యం మత్తులో కొడలిని హతమార్చిన మామ అని న్యూస్ వస్తుంది…తరువాత

కథను కొనుగోలు చేయండి