డబ్బు మదం vs వశీకరణ మంత్రం 3 – Telugu sex stories

telugu sex stories డబ్బు మదం vs వశీకరణ మంత్రం 3 Jacuzzi bubble massage full  లొ పెట్టి……. ప్రశాంతం గా కళ్ళు ముసుకొని రిలాక్స్ ఐఇంది…. అలసిన శరీరాని మోతం ఒకసారే 10 చేతులు massage చేస్తున ఫీలింగ్…..ఒక 15 mins తరువాత వాటర్ ఫోర్స్  వల్ల మళ్ళీ పుక్కులో జిల మొదలైంది….. ఇపుడు మొదలు పెడితే  సాయంత్రం దాక వదలదు అని పూకు మీద ఒక దెబ్బ వేసి…. ఈవెనింగ్ పార్టీ ఇస్త ఇపటికి వదులు అని స్నానం పూర్తి చేసుకొని …. శారీ కట్టుకొని అదం లో చూసుకుంది…. శోభనం ఐన పెళ్ళి కూతురు లా మొహం లో ఏదో గ్లో వచ్చింది….చేసినది తలచుకోని సిగ్గు పడుతు….ఈ మధ్య మరి ఎక్కువ గా వెళ్తున్న రూం లోకి తగించుకోవలి అని  నవ్వుతూ కిందకి వెళ్ళింది…. Mummy you are looking gorgeous…..  ఫేస్ లో ఏదో గ్లో వచ్చింది…. నాకు  చెపొచుగా నీ secret అంది దిష ఆకృతిని చూడగానే బ్రేక్ ఫాస్ట్ చేస్తూ….ఆ మాట వినగానే తన బుగల్లు ఎరుపెక్కాయి….. పిచ్చి పిల్ల అని ముద్దు గా నేతిన మోట్టి …. బాగ చడివవా….. ఎగ్జాం కేన్సిల్ చేయించిన అంది…దండం  తల్లీ అలాంటివి ఏం చేయించకు అంది దిష

కథను కొనుగోలు చేయండి