డబ్బు మదం vs వశీకరణ మంత్రం 32 – Telugu sex stories

telugu sex stories డబ్బు మదం vs వశీకరణ మంత్రం 32 ఆకృతి:       ఏంటి అలా చూస్తున్నావు…రాఘవ్:      ఏం లేదు…. డిటైల్ గా  చెప్పమన్నా గాని మరీ ఇంత డిటైల్ అవుతే ఇక్కడే ముసలి వాడిని  ఐపోతా నేమో… అస్సలు నేను ఎప్పుడు వస్తాను నీ ఫ్లాష్ బాక్ లో….అదుగో చదువుతున్న వాళ్ళు కూడా స్టోరీ  టైటిల్ ఏంటి ఈ సోది ఏంటి అనుకుంటున్నారు  చూడు…. ఇలానే నువ్వు ఫ్లాష్ బ్యాక్ తోనే  అప్డేట్ లు అప్డేట్ లు   తినేస్తూ వుంటే  , నేను నిన్ను ఎప్పుడు దెంగాలి , నా పగ ఎప్పటికి తీర్చుకోవాలి…teddy bear , వంకాయ అని సాగ  తిస్తున్నావు….ఆకృతి : ఆ teddy bear , వంకాయ రెండు ఇంపార్టెంట్ ఏ…ఎందుకు మారిపోయా నో బాగా అర్దం అవుతుంది అని సాగ తీశా ..ఏదో  కొంత మందికి నచ్చింది నెరేషన్ అని  డిటైల్ గా చెబుతున్నా…. సరే లే నువ్వు  చేపింది కూడా నిజమే లే…… సగం మంది ఎంది ఈ సోది అని చదువుతున్నారు ఇప్పుడు….రాఘవ్ : హ్మ్మ్…. ఇంపార్టెంట్ వుంచి మిగితా డిటైల్స్ తగించు

కథను కొనుగోలు చేయండి