డబ్బు మదం vs వశీకరణ మంత్రం 34 – Telugu sex stories

telugu sex stories డబ్బు మదం vs వశీకరణ మంత్రం 34  తరువాతే నువ్వు ఏం చెప్పినా వింటా.. లేకపోతే సాయంత్రం మీ నాన్నని , పెద్దలని పిలిచి జరిగింది చూపించి , వాళ్ళందరూ ఏం చెబుతారో దాని బట్టి విడాకులో , ఏం చేయాలో ఆలోచిస్తాను… ఆకృతి: ( నాన్న ముందు అందరి ముందు ఆ వీడియో ప్లే అవుతున్నట్లు ఊహించుకున్నా…ఆ వీడియో చూసి మామ బ్లాక్ మైల్ చేసి అలా చేయించాడు అంటే ఎవ్వరూ నమ్మరు. అందరూ నన్ను నగ్నంగా చూస్తారు అని వల్లు జలదరించింది….)  నన్ను ఏం చేయ మంటారు కూరగాయల వాడి దగ్గరా ???…(అదే బెస్ట్ అనిపించింది అప్పుడు)అత్తయ్యా: నీ ఇష్టం … నీ నగ్ననత్వం  చూపిస్తా వో…ఏం చేస్తా వో ….నాకు నీ మొహం లో  లజ్జ కనిపించాలి…. వాడు నీకు ఫ్రీ గా కూరలు ఇవ్వాలి….
   నేను ఒక నిమిషం ఆలోచించి సరే ,  చేస్తాను….కానీ తరువాత మీరు వీడియో విషయం ఎవరికీ , నాన్నకి మేన్ గా తెలియని య కూడదు… అలానే నిన్న ఏం జరిగిందో నేను చెప్పేది కూడా కోపడకుండా

కథను కొనుగోలు చేయండి