డబ్బు మదం vs వశీకరణ మంత్రం 54 – Telugu sex stories

telugu sex stories డబ్బు మదం vs వశీకరణ మంత్రం 54 రాఘవ్ , తన తండ్రి (శ్రీనివాసాచారి ,ఆకృతి గ్రూప్స్ కంపెనీ m.d) మీద డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చేసీ ఏక్సిడెంట్ చేయడం వల్లన , ఐదుగురు సీరీస్ గా ఇంజూర్ ఐయారు, ఒక్కరు చనిపోయారని కేస్ పడిందని , కోర్ట్ లో నేరం తానే చేశాను అని ఒప్పుకున్నాడు అని , తన తండ్రికి ఆకృతి బయిల్ ఇపించింది కానీ తనను సస్పెండ్ చేసింది job నుంచీ అని …. ఆ బాద తట్టుకోలేక తన తండ్రి ఆత్మహత్యా ఎత్నం చేసి కోమా లోకి వెళ్ళాడు అని , తన ఫ్రెండ్ రవి (s.I …సివిల్స్ ప్రిపేర్  అవుతున్నాడు) ద్వారా తెలుసుకొని రాఘవ్  u.s నుంచి ఇండియా కి బయలుదేరి వస్తాడు…… ఆ విషయం వినగానే తన తండ్రి మీద కుట్ర పనీ ఆ కేసు లో ఇరికించారని వేంటనే అర్దం ఐఇంది రాఘవ్ కి…..ఎందుకంటే1) తన తండ్రి  డ్రింక్ చేయాడు అని రఘవ్ కి బాగా తెలుసు.2) ఎంత కష్టం వచ్చినా ఆత్మహత్యా అస్సలు చేసుకోడు …3) తన తండ్రికి , ఆకృతి తో business విషయంలో

కథను కొనుగోలు చేయండి