డార్లింగ్ నీ సల్లకి నేను బానిసను – Telugu sex stories

Telugu Sex Stories boothu kathalu  నేను వీసగ్ లో బీ.కామ్ చేసి హైడ్ లో జాబ్ జాయ్న్ అయ్యాను. నేను కాలేజ్ చదివే రోజులలో మంచి ఫ్రెండ్ ఉండేది.దాని పేరు ప్రియాంక (పేరు మార్చబడింది). తాను నేను హైడ్ వచిన తరువాత రెగ్యులర్ గా ఫోన్ లో టచ్ ఉండేది. అలా కొన్ని రోకులా తరువాత మయ ఇద్దరి మధ్య మంచి ఫ్రెండ్‌షిప్ ఇంకా ఎక్కువగా ఏర్పడింది. వల్ల అమ్మ గారు డుబై లో హౌస్కీపింగ్ పని చేస్తారు. అలా చాలా రోజుల మయ ఫోన్ ఫ్రెండ్‌షిప్ పెరిగిన తరువాత తన నుంచి ఒక ఫోన్ వచింది. తనకి జాబ్ వచింది బ్యాంగలుర్ లో అని నేను చాలా సంతోషించాను. నాకు ఆ అమ్మాయి మీద ఎలాంటి దురుదేశం లేదు. తాను బ్ల్ర్ లో నేను హైడ్ లో జాబ్ చేస్తుండగా మయ కాలేజ్ మాటే వచ్చాడు హైడ్ కి. వాడు రిసీవ్ చేసుకోడానికి స్టేషన్ వెళ్ళాను. అప్పుడు రూమ్ కి వచ్చాక రెడీ ఐయే ఎవరి పనికి వాళ్ళం వెళ్ళిపోయాము. సాయంత్రం కలుసుకొన్నాము.అప్పుడు అందరి గురుంచి టాపిక్స్ వచాయి. అప్పుడు నాకు తెలిసింది ఏమంటే నా ఫ్రెండ్ ప్రియాంక గురుంచి తెలిసింది. వాడు చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు,ఫర్స్ట్ నాకు కోపం వచింది. నా ఫ్రెండ్ ఇలా ఎండ్‌కూ చేసింది అని. తరువాత ఆలోచించగా నేను ఎందుకు ట్రై చేయకూడదు అని అలోచించాను. నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది అప్పటినుంచి. తరువాతే నా ఫ్రెండ్ తో నేను మామూలుగా మాట్లాడదను. ఒక రోజు నేను థంకి ఒక బూతు సందేశం పంపాను, తాను నాకు ఇంకా పెద్దది పంపింది. నేను రేచి పోయి ఇంకా పంపడం మొడులు పెట్టాను, అప్పుడు నేను తన తో డిఫరెంట్ గా మాట్లాడం మొదలు పెట్టాను, దాన్ని నేను మెల్లగా నేను విన్న సంగతి అడిగాను ఆది అంత అబ్బాద్దం అని చెప్పింది. కానీ నేను నా ఫ్రెండ్స్ అందరి తో తెలుసుకున్నాను ఆది నిజంగా అలా చేసింది అని గా. ఆది తరువాత చూపిస్తాను అంది. ఒక రోజు మామూలుగా దాంన్‌తో ఫోన్ మాట్లాడుతుంటెయ్ మయ మధ్య పుట్టు మచ్చలా టాపిక్ వచింది. అప్పుడు ఆది సుద్దెంగా నా కుడి సల్ల కింద ఒక పుట్టు మచ్చా ఉంది అని చెప్పింది.నేను షాక్ అంతే తరువాత తరువాత నేను దాని ఫోన్ లో డెంగడాం మొదలు పెట్టాను. మెల్లగా తన బ్రా సైస్ గురుంచి తన పంట్‌య్ సైస్ గురుంచి అడిగాను. ఆది చెప్పిన తరువాత నేను దాని నాకు అవి చూపించమని అడిగాను. అప్పుడు అర్ధమైంది నాకు ఇది పడిపోతుంధీ అని. ఇంకా హైడ్ తీసుకుని రావడమే అని అనుకున్నాను. హైడ్ రమ్మన్నాను. ఒక రోజు ప్రియాంక హైడ్ వచీనిది నేను దాన్ని పిక్ ఉప్ చేయడానికి వెళ్ళాను. అక్కడ సడన్ గా ఆది యెల్లొ చుడిఢర్ వేసుకుని ఉంది. బండి నడిపేటప్పుడు దానికి చెప్పాను నేను ఏమీ శాల్లు బాగా పెంచావు. నవ నవ లాడుతున్నాయి. ఆది సిగ్గు పడింది. మెల్లగా రూమ్ కి చేరు కున్నాము. తిఫ్ఫిన్ చేసాము తరువాత స్నానం చేసింది మెల్లగా ఆది రెసస్ మార్చుకుని బొట్టు పెట్టు కుంటోంది అప్పుడు నేను దాన్ని మెల్లగా వెనకనుంచి కౌగిలించుకున్నాను. ముద్దు కూడా పెట్టుకున్నాను. ఆది నన్ను వెనాకి నెట్టింది. తరువాత మేము హైడ్ తిరిగ్దనికి వెళ్ళాము. రాత్రి అయింది వచేటప్పటికీ. ఇంకా పడుకున్నాము. అప్పుడు మెల్లగా నేను దాన్ని మీద చెయ్ వేసి మాట్లూడుతుంటే ఆది పడుకునిపోయింది. మెల్లగా నేను దాన్ని సల్ల మీద చేయి వేశాను.నాకు షాక్ కొట్టినట్టు అయింది కింద న సల లేచో పోయింది. మెల్లగా నేను దన్న సల్ల మీద చేయి వేసి రర్ున్నాను అప్పుడు ప్రియాంక ఇంకా పడుకుని ఉంది. ఆళ్ళ రాటుంటే ఆది ఏమీ అనట్లేదు అని నేను ఇంకొచమ్ అడ్వాన్స్ అయ్యాను. మెల్లగా నేను దాని కల్లా మీద నా కాలు వేశాను.అప్పుడు దాని గుడ్డ న సల కి తగిలేలా పడుకుని ఉన్నాను.మెల్లాగ్ దాన్ని సల్ల మీద నేను చేటహో గటిఇగ నొక్కను.ఇంకా లబం లేదని దాన్ని వెళ్ళాకీల పడుకోమని లాగని. అంతేయ్ నేను దాన్ని మీద ఎక్కేసి దాన్ని శాల్లు నొక్కెస్తున్నాను. ఆది పట్టించుకోలేదు అప్పుడు మెల్లగా దాన్ని కూచో పెట్టి తన దాన్ని డ్రెస్ సిప్ విప్పేసాను. మెల్లగా ఆ డ్రెస్ తీసేసిన తరువాత ఆది బ్రా లో ఉంది.

కథను కొనుగోలు చేయండి