దివ్యమైన అందాలు 17 – Telugu sex stories

telugu sex stories దివ్యమైన అందాలు 17 మర్నాడు ఉదయం దివ్య బుగ్గమీద ముద్దుపెడుతుంటే మెలుకువ వచ్చింది అతనికి. ఆమెని చూసి నవ్వుతూ, “థేంక్స్ ఫర్ స్వీట్ గుడ్ మార్నింగ్..” అన్నాడు. ఆమె మరోసారి ముద్దుపెట్టి, “తొందరగా తయారవ్వు నాన్నా..మనం విజయవాడ వెళ్ళాలీ..” అంది. “ఓకే..” అంటూ, అతను లేచి బాత్ రూంలోకి దూరాడు. అన్నీ పూర్తి చేసుకొని, బయటకు వచ్చేసరికి, తమ రూంలో విజయ ఉండడం చూసి షాక్ అయ్యాడు. అతని షాకింగ్ చూస్తూ, “తనూ విజయవాడ వస్తుంది.” అంది దివ్య నవ్వుతూ. అతను “దే..వు..డా..” అనుకుంటూ, తన సూట్ కేస్ దగ్గరకి నడిచాడు. దివ్య అతని దగ్గరకి వచ్చి, సూట్ కేస్ లోంచి బట్టలు తీస్తున్నట్టు నటిస్తూ, “రానీయ్ నాన్నా…ఇంకోసారి ఎంజాయ్ చేయ్…మంచి కసిగా ఉంది అది.” అంది. అతను నిట్టూరుస్తూ, “మొత్తం పీల్చేస్తుందే బాబూ అదీ..” అన్నాడు. “ముందు అలా ఉండనీయ్..తరవాత చూద్దాం..” అంది దివ్య అతని కాళ్ళని చిన్నగా తొక్కుతూ. ఆమె అలా చెప్పేసరికి అతను చేసేదేం లేక “సరే..” అన్నాడు.
హోటల్ లో ఫార్మాలిటీస్ అన్నీ ముగించుకొని, విజయవాడకు బయలుదేరారు. కారులో ప్రకాష్ డ్రైవ్ చేస్తుంటే, పక్కన దివ్య…వెనక విజయ కూర్చున్నారు. ఉన్నట్టుండీ విజయ అడిగింది, “అవునూ, విజయవాడలో ముగ్గురం ఒకే రూంలో ఉండొచ్చుగా..” అని. ప్రకాష్ అదిరిపడి కూతురివైపు చూసాడు. ఆమె తండ్రిని చూసి చిలిపిగా నవ్వుతూ, “తప్పకుండా…నాకు ఎలాగూ బయటకి వెళ్ళే పని ఉంది. కాస్త మా నాన్నకు కంపెనీ ఇద్దువుగానిలే..” అంది. ఆమె మాటలకు ప్రకాష్ ఆమెని కోపంగా చూస్తూ,మౌనంగా డ్రైవ్

కథను కొనుగోలు చేయండి