దివ్యమైన అందాలు 18 – Telugu sex stories

telugu sex stories దివ్యమైన అందాలు 18 ఆ నవ్వులో ఆ చూపుడువేలు అతని అంగమే అన్న భావన కనిపించింది అతనికి. అంతే, ఒక్కసారిగా కరిగిపోయి, జివ్వున చిమ్మేసాడు తన రసాన్ని. అతని రసం తన చేతిని వెచ్చగా తడపగానే, ఆమె “హుమ్..” అని, చిన్నగా నిట్టూర్చి, తన చేతిని, అడ్డుగా ఉన్న నేప్కిన్ కు తుడిచి, బయటకు తీసేసింది. అతను కూడా తన అంగాన్ని తుడుచుకొని, నేప్కిన్ ను కిందకు పడేసి, ఫేంట్ ను సరిచేసుకునేసరికి, విజయ ఆర్డర్ చేసిన ఫుడ్ ను బేరర్ తెచ్చి టేబుల్ మీద పెట్టాడు.
ఆ తరవాత ముగ్గురూ కబుర్లు చెప్పుకుంటూ, ఫుడ్ తిని కార్ ఎక్కారు. ఇక విజయవాడ వెళ్ళే వరకూ ఎక్కడా ఆగలేదు వాళ్ళు. విజయవాడ చేరుకొనే సరికి, సాయంత్రం ఐదు అయింది. హోటల్ కు చేరుకున్నాక, ముందుగా చెప్పినట్టే, విజయ మారాం చేసి మరీ వాళ్ళ రూం లోనే చెకిన్ అయ్యింది. రూంలోకి వెళ్ళగానే, “రాత్రి ఎనిమిది గంటలకే మనం ఫంక్షన్ హాల్ చేరుకోవాలి. తొందరగా తయారవ్వండి.” అంది దివ్య. “అయితే ముందు నువ్వు స్నానం చేసి రావే..” అని ఆర్డర్ వేసింది విజయ. ఆమె ఎందుకు అలా అన్నదో అర్ధమయింది దివ్యకు. తనలో తానే నవ్వుకుంటూ, “మ్..కాస్త ఆలస్యమవుతుంది. ఓపికగా వెయిట్ చేయండీ, లేదంటే ఏదైనా పని ఉంటే చూసుకోండి.” అంటూ, తండ్రికి రహస్యంగా కన్నుగొట్టి బాత్ రూంలోకి దూరింది. ఆమె లోపలకు దూరగానే, విజయ ప్రకాష్ వైపు చూసింది. అతను “దొరికిపోయానురా బాబూ..” అన్నట్టుగా ఆమె వైపు చూసి, చిన్నగా నిట్టూర్చాడు.
 అమె నెమ్మదిగా అతని దగ్గరకి వచ్చి, అతని నడుము చుట్టూ చేతులు వేసి, “నిన్న అంతా నేనే చేసాను. ఇప్పుడు నువ్వే ఏదైనా చెయ్ అంకుల్..” అంది. ఆమెతో పని మొదలు పెడితే

కథను కొనుగోలు చేయండి