దివ్యమైన అందాలు 20 – Telugu sex stories

telugu sex stories దివ్యమైన అందాలు 20 “ఏంటీ!?” అన్నట్టు కళ్ళు ఎగరవేసింది. “ముద్దు పెట్టుకో..” అన్నాడతను. “మ్..ముద్దుతో ఆగదులే గానీ.. వెళ్ళి బుద్దిగా తయారవ్వు..” అంది అలాగే కొంటెగా చూస్తూ. “అయితే పెట్టవా!?” అన్నాడతను. ఆమె అతని అంగాన్ని చూపిస్తూ, “అది పెట్టే అవకాశం లేనప్పుడు, ఇది పెట్టి ఉపయోగం ఏముంది?” అంది చిలిపిగా. ఆమె అలా అంటుంటే, అతను అలాగే ఆమెని రెండు క్షణాలు చూసి, చప్పున ఆమె పెదవులపై ముద్దు పెట్టి వదిలేసాడు. అతను అలా అకస్మాత్తుగా వదిలేసేసరికి ఆమె ఆశ్చర్యంగా చూసింది అతనివైపు. అతను చిన్నగా నవ్వి, “తయారవ్వు..తొందరగా వెళ్ళి వచ్చేద్దాం..” అన్నాడు. ఆమె అలా ఆశ్చర్యపోతూనే తయారయ్యింది. తరవాత ఇద్దరూ కలసి కిందకి వచ్చారు. కింద లాబీలో విజయ కనపడలేదు. కాల్ చేస్తే నాట్ రీచబుల్ అని వస్తుంది. “మ్..ఇది ఇంకెవరినో పట్టి ఉంటుంది..” అనుకుంటూ, ఇద్దరూ పెళ్ళికి ఎటెండ్ అయ్యారు.
అక్కడ అతన్ని తన ఫ్రెండ్స్ కి పరిచయం చేసింది దివ్య. ఆ తరవాత పెళ్ళికూతురి దగ్గరకు వెళుతూ, “ఈలోగా ఎవరైనా పడతారేమో ట్రై చేసుకో..” అంది అతనితో. “నువ్వే వైజాగ్ లో ఎరేంజ్ చేసినట్టు, ఇక్కడ కూడా ఎరేంజ్ చేయొచ్చుగా..” అన్నాడు అతను. “ఈ గేంగ్ లో అంత దూల ఉన్న వాళ్ళు ఎవరూ లేరులే…” అంటూ, తిప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది. ఆమె వెళ్తూ ఉంటే, వయ్యారంగా ఊగుతున్న ఆమె పిర్రలనే చూస్తూ, మనసులోనే

కథను కొనుగోలు చేయండి