దివ్యమైన అందాలు 23 – Telugu sex stories

telugu sex stories దివ్యమైన అందాలు 23 “నా కూతురి అందాలు నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నొక్కుకుంటా, పిసుక్కుంటా..” అన్నాడతను. “అయితే రారా, నాన్నా అలియాస్ రంకుమొగుడా.. బాగా వేడెక్కిపోయింది నీ కూతురుకి.” అనేసి, ఫక్కున నవ్వింది ఆమె. ఆమె అలా అనగానే, అతనికి ఇంకా వేడెక్కిపోయి, “ఒక్క నిమిషం ఆగవే..” అన్నాడు అతను. “అలాగే, బయటకి తియ్..” అంది ఆమె. అతను తన అంగాన్ని ఒక చేత్తో బయటకి తీయబోతూ, ఆగి, “ఏంటీ!?” అన్నాడు. “అదే.. నువ్వు ఇప్పుడు తీస్తున్నదే.. పాపం లోపల ఉక్కిరిబిక్కిరి అయిపోతుంది కదా..” అంది ఆమె. అతను కసుక్కున బయటకి లాగి, “అబ్బా.. నీకు కసుక్కున పొడిస్తే తప్పా…” అన్నాడతను. “మ్.. నిన్న వెనక పొడిచింది చాలదా!” అంది. “చాలదు..” అంటూ, తన అంగాన్ని ఆడించుకుంటూ, “మొదట నీ నోట్లో పెట్టాలి.” అన్నాడు అతను. అతని మాటలకు జవాబుగా, ఆమె ఐస్ ఫ్రూట్ చీకుతున్నట్టుగా “మ్..మ్..మ్..” అనసాగింది. “అబ్బా.. స్స్.. ఏం చప్పరిస్తున్నావే…” అన్నాడు అతను వేడెక్కిపోతూ. ఆమె “ప్చ్…ప్చ్..” అని, “అబ్బా నాన్నా.. ఎంత బావుందో తెలుసా నీదీ! ఇలాగే చప్పరించి, చప్పరించి పీల్చేయాలని ఉంది.” అంది కసిగా. అతను వెర్రెక్కిపోతూ, తన దండాన్ని ఆడించుకుంటూ, “ఇస్.. దివ్యా.. ఏం కసెక్కిస్తున్నావే! ఈ సారి నీ నోటిలో కాదు..” అంటూ ఉంటే, ఆమె “ఇస్..” అని, “అబ్బా! బాగా వేడిగా ఉంది నాన్నా..” అంది. అతను “మ్.. ఉంటే, నీ పూరెమ్మరు కమిలిపోతాయా!” అన్నాడు. “కమిలిపోయినా ఫరవాలేదు, కుమ్మేయ్ నాన్నా.. లోపలకు నీది ఎప్పుడు దూరుతుందా అని

కథను కొనుగోలు చేయండి