దివ్యమైన అందాలు 35 – Telugu sex stories

telugu sex stories దివ్యమైన అందాలు 35 ఇంటికి చేరుకున్నాక ఎవరిపనుల్లో వాళ్ళు పడిపోయాం. అమ్మ ఉండడంతో, నన్ను కెలకడానికి నాన్నకు కుదరడం లేదు, అప్పుడప్పుడు అమ్మ చూడకుండా నా పిర్రను పిసకడం, నడుమును గిల్లడం తప్ప. నాకూ నాన్నతో ఏదేదో చేయించుకోవలనే దూల బాగా పెరిగిపోతుంది. తట్టుకోలేక బాత్ రూంలో అపసోపాలు పడుతున్నాను. ఇద్దరం అవకాశం కోసం ఎదురుచూస్తూ ఉన్నాం. ఏవో చిలక్కొట్టుళ్ళకి సరిపోయేంత అవకాశాలు తప్పితే, పెద్ద అవకాశాలు రాలేదు. అందులో ఒక చిలక్కొట్టుడు గురించి చెప్తాను.
దగ్గర్లో ఒక ఫ్లాట్ అమ్మకానికి ఉందంటే, చూడడానికి వెళ్ళాం నేనూ, అమ్మా, నాన్న. బ్రోకర్ ఫ్లాట్ అంతా చూపిస్తున్నాడు. డూప్లెక్స్ ఫ్లాట్ అది. అమ్మా, నేనూ కింద గదులు చూస్తుంటే, నాన్న పైన చూడడానికి వెళ్ళాడు. అది గమనించి నేను కూడా నెమ్మదిగా పైకి వెళ్ళాను. లోపల ఒక గదిలో నాన్న కప్ బోర్డ్స్ తెరిచి చూస్తున్నాడు. నేను తన దగ్గరకి వచ్చి, “అమ్మ కింద వంట గది చూస్తుంది.” అన్నాను. నాన్న నా వైపు చూసాడు. “నన్ను ఏం చేయకు. పది నిమిషాల్లో పైకి వచ్చేస్తుంది.” అన్నాను కాస్త ఒళ్ళు విరుచుకుంటూ. “ఏం చేయకూ అంటే, ఏదో ఒకటి చేయమనే కదా అర్ధం.” అన్నాడు నాన్న నన్ను పట్టుకొని. నేను వయ్యారంగా తిప్పుకుంటూ, “అబ్బా.. ఏంటిది నాన్నా! కూతుర్ని ఇలా పట్టుకోకూడదు. అమ్మ చూస్తే బాగోదు.” అన్నాను. నాన్న చటుక్కున నా నడుము మడతను అరచేతితో నొక్కుతూ, “పోనీ ఇలా పట్టుకోనా?” అన్నాడు. నేను “హుమ్..” అని నిట్టూర్చి, “అక్కడ అసలు పట్టుకోకూడదు.” అన్నాను. “మరి ఎక్కడ పట్టుకోవాలీ?” అంటూ ఈసారి రెండు చేతులను నడుముపై వేసి, నా మడతలను

కథను కొనుగోలు చేయండి