దివ్యమైన అందాలు 9 – Telugu sex stories

telugu sex stories దివ్యమైన అందాలు 9“మ్..మసాజ్ చేస్తే ఇంకా నొప్పి పెరుగుతుందిలే అక్కడ…” అని, సరిగ్గా కూర్చొని, “ఇంతకూ నీకు బాగా నిద్ర పట్టిందా!” అంది మరింత కవ్వింపుగా. “మ్..పట్టింది గానీ, నాకూ ఒక చోట నొప్పిగా ఉందిరా.” అన్నాడు లెగిసిన అంగాన్ని తొడల మధ్య దాచేస్తూ. “ఎక్కడో!” అంది ఆమె ఓరకంట అతని తొడల మధ్య చూస్తూ. “మళ్ళీ అక్కడ నొప్పి వచ్చినప్పుడు చెబుతాలే…” అన్నాడు అతను కూతురి అందాలను తడిమేస్తూ. అంతలో ఎవరో డోర్ నాక్ చేసిన శబ్ధం వినిపించింది. దివ్య వెళ్ళి తలుపుతీసేసరికి, బాయ్ బ్రేక్ ఫాస్ట్ తెచ్చి, అక్కడ ఉన్న టీపాయ్ మీద పెట్టి “సార్, కార్ వాష్ చేయమంటారా?” అని అడిగాడు వాడు. “ఎంత టైం పడుతుందీ!?” అడిగాడు ప్రకాష్. “ఒక గంట పడుతుంది సార్..” అన్నాడు వాడు. ప్రకాష్ సరే అని కార్ కీస్ ఇవ్వగానే వాడు వెళ్ళిపోయాడు.
ఆమె “మ్…” అని నిట్టూర్చి, “సరే నాన్నా, ఈ గంట సేపూ ఏం చేస్తాం!” అంది అతన్ని ఓరకంట చూస్తూ. “ఏం చేద్దాం!? నువ్వే చెప్పు…” అన్నాడు అతను ముసిముసిగా నవ్వుతూ. ఆమె కొన్నిక్షణాలు ఆలోచించినట్టు నటించి, “మ్..అయితే రాత్రి సగంలో ఆపేసింది ఇప్పుడు పూర్తి చెయొచ్చుగా…” అంది కొంటెగా నవ్వుతూ. “ఏం ఆపేసానూ సగంలో!?” అన్నాడు అతనూ కొంటెగా నవ్వుతూ. “అదే, నీ ఫక్ అండ్ ఫర్ గెట్ స్టోరీ..” అంది ఆమె. “మ్..అయితే ఈ రోజు ఫక్ వరకూ కంప్లీట్ చేస్తాను, ఓకేనా!” అన్నాడు అతను. “మ్..ఫర్ గెట్ సంగతీ?” అంది ఆమె. “ముందు ఫక్ కానీయ్..తరవాత ఫర్ గెట్ గురించి అలోచిద్దాం.” అన్నాడు. “ఊఁ…” అంది ఆమె. “ఏంటి ఊఁ!?” అన్నాడు అతను. “అదే ముందు ఫక్ అయితే..” అని, చటుక్కున నాలుక కరుచుకుంది దివ్య. “నీ ఉత్సాహం చూస్తుంటే అది తొందరగానే అయ్యేట్టు ఉంది.” అన్నాడు అతను నవ్వుతూ. “ఏంటదీ!” అంది దివ్య. “అదే ఫక్..” అన్నాడు అతను. అతను అలా అనగానే, ఆమె బుగ్గలు సిగ్గుతో ఎర్రబడ్డాయి. ఎర్రబడ్డ ఆమె బుగ్గలు చూసి, “అయితే ఫక్ కు రెడీ అన్నమాట..” అన్నాడు. ఆమె చురుక్కున అతన్ని చూసింది. “అదే వినడానికి..” అన్నాడు అతను నవ్వుతూ. ఆమె ముసిముసిగా నవ్వుకుంటూ, మొహాన్ని పక్కకి తిప్పుకుంది. ఆమె ముసిముసినవ్వులు చూసి, ఆమెని అక్కడే కసికసిగా నలిపేయాలనిపించింది. అయినా ఓర్పుగా అక్కడే ఉన్న రెండో

కథను కొనుగోలు చేయండి