నా పేరు సన్నీ 100 – Telugu sex stories

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 100 ఇంతలో నాన్న రూము డోర్ ఓపెన్ చేసుకొని అత్తయ్య బయటకు వచ్చింది. నేను అక్కడ కూర్చుని టీవీ చూస్తూ ఉండడం చూసి అత్తయ్య కొంచెంసేపు కంగారు పడి నిల్చుండి పోయింది. మళ్ళీ తనే కొంతసేపటికి తేరుకొని ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు సన్నీ అని అడిగింది. …. రాత్రంతా సరిగ్గా నిద్ర పట్టలేదు అని చెప్పాలి అనుకున్నాను. కానీ ఏమీ లేదు అత్తయ్య నాకు ఈరోజు తొందరగా తెల్లారింది అని అన్నాను. …. అది విని అత్తయ్య నవ్వింది. …. నువ్వు ఇక్కడ నాన్న రూమ్లో ఏం చేస్తున్నావ్ అత్తయ్య. …. అత్తయ్య కొంచెం సిగ్గు పడుతూ నేను మీ నాన్నను నిద్ర లేపడానికి వచ్చాను. మీ అమ్మ ఇంట్లో లేదు కదా అందుకే నిద్రలేపడానికి అని,, వచ్చాను అని చెప్పి మరో మాట మాట్లాడటానికి అవకాశం ఇవ్వకుండా వేగంగా నడుస్తూ పైకి వెళ్ళిపోయింది. అత్తయ్య వెళ్ళిపోయింది అంటే శోభక్క ఇంకా నాన్న రూమ్ లోనే ఉండి ఉంటుంది అనుకొని నెమ్మదిగా ముందుకు వెళ్లి నాన్న రూమ్ లోకి తొంగి చూసాను. కానీ రూమ్ లో ఎవరు కనబడలేదు. నాన్న అప్పటికే లేచి బాత్రూంలోకి వెళ్లి పోయారు. రూమ్ అంతా ఖాళీగా ఉంది. అంటే శోభక్క నిన్న రాత్రి ఇక్కడ లేదన్నమాట అనుకుంటూ తిరిగి వచ్చి సోఫాలో కూర్చుని టీవీ చూస్తున్నాను. 
అలా టీవీ చూస్తూ ఉండగా నా తలపై చిన్నగా దెబ్బ తగిలింది. నేను వెనక్కి తిరిగి చూసేసరికి శోభక్క నైటీ వేసుకొని అక్కడ నిల్చుని ఉంది. ఎక్కడ ఉన్నావ్ రా నువ్వు రాత్రంతా అని అడిగింది. …. నేను ఇక్కడే ఉన్నాను నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు అని అడిగాను. …. నేను కూడా ఇక్కడే ఉన్నాను నేను ఎక్కడికి పోతాను. రాత్రి నేను నీ రూమ్ కి వెళ్ళి చూసేసరికి సోనియా ఒక్కతే ఉంది. నువ్వు రూమ్ లో లేవు. …. ఏంటి అక్క నా రూమ్ కి ఎందుకు వచ్చావు అన్నాను నవ్వుతూ. …. వెంటనే నా నెత్తి మీద మరొక దెబ్బ వేసి ఊరకనే వచ్చాను అని అంది. …. నేను ఇక్కడ మామయ్య రూమ్ లో పడుకున్నాను. …. మామయ్య రూములో పడుకుంటే నాకు చెప్పచ్చు కదా, నేను కూడా ఇక్కడికి వచ్చే దాన్ని కదా, రాత్రంతా నీతో పడుకోవాలని నాకు చాలా మూడ్ వచ్చింది తెలుసా! నాకు ముందే చెప్తుంటే నేను ఇక్కడికి వచ్చి ఉండే దాన్ని లేదంటే నిన్ను అయినా మా రూమ్ కు తీసుకు వెళ్లేదాన్ని, నాకు రాత్రంతా ఒక్కదాన్నే ఉండలేక చాలా బోర్ కొట్టింది. …. ఒక్కదానివే ఎందుకు నీతో పాటు అత్తయ్య లేదా. …. అక్క కొంచెం సేపు ఆలోచించి అత్తయ్యకు, కొంచెం ఒంట్లో బాలేదు అందుకే నేను ఒక్కదాన్నే అయిపోయాను

కథను కొనుగోలు చేయండి