నా పేరు సన్నీ 101 – Telugu sex stories

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 101 అత్తయ్య నన్ను చూసి కొంచెం కంగారు పడినట్టు అనిపించింది. కానీ మొహంలో నవ్వు తెచ్చుకుంటూ ఏంటి బుజ్జి అప్పుడే కాలేజీ నుండి తిరిగి వచ్చేసావ్ అని అంది. తను నవ్వుతూ అడిగినప్పటికీ ఆ నవ్వు వెనుక దాగి ఉన్న కోపం తన మొహంలో కనబడుతుంది. వాళ్ల ప్రోగ్రాం డిస్టర్బ్ అయింది అన్న కోపం అన్నమాట. ఏమీ లేదు అత్తయ్య కొంచెం తలనొప్పిగా ఉంది. కాలేజీ లో ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ అవుతుందని ఇంటికి వచ్చి రెస్ట్ తీసుకుందామని వచ్చేసాను అని నేను ఇంట్లోకి వచ్చాను. సోఫాలో కూర్చుంటూ నాన్న రూము వైపు చూశాను. రూమ్ డోర్ తెరిచే ఉంది కానీ నాకు నాన్న కనపడలేదు. అత్తయ్యకు ఇప్పుడు నేను ఇంటికి రావడం ఇష్టం లేదు. కానీ ఏం చేయలేక, అయ్యో బుజ్జి తలనొప్పా మెడిసిన్ ఇవ్వమంటావా అని అడిగింది. …. లేదు అత్తయ్య నేను వచ్చేటప్పుడు మెడిసిన్ తెచ్చుకున్నాను. ఇంతకీ నువ్వు బోటిక్ వెళ్లలేదా అని అడిగాను. 
అత్తయ్య కొంచెం ఆలోచించి ఇంట్లో కొంచెం పని ఉండి పూర్తి చేసేసరికి ఈ టైం అయింది. ఇంట్లో మీ అమ్మ లేదు కదా అందుకని పని పూర్తిచేసి ఇప్పుడే స్నానం చేశాను. ఇప్పుడు బయలుదేరుతాను నువ్వు మెడిసిన్ తీసుకొని రెస్ట్ తీసుకో, నీకు ఇంకా ఏమైనా కావాలా అని అడిగింది అత్తయ్య. …. వద్దు అత్తయ్య నువ్వు బయల్దేరు అని అన్నాను. …. ఇంతలో నాన్న తన రూమ్ లోంచి బయటకు వచ్చి ఎవరికి మెడిసిన్ కావాలి అని అడిగారు. …. నేను మాట్లాడబోయే అంతలో అత్తయ్య మాట్లాడుతూ సన్నీకి తల నొప్పిగా ఉందంట కాలేజీ నుంచి తొందరగా వచ్చేసాడు అని అంది. అప్పుడు నేను, నాన్న మీరు బ్యాంకుకు వెళ్లలేదా అని అడిగాను. …. ఇవాళ కొంచెం లేటుగా వెళ్దామని ఇప్పుడే స్నానం చేశాను నువ్వు వచ్చావు కదా ఇక నేను బయలుదేరుతాను అని

కథను కొనుగోలు చేయండి