నా పేరు సన్నీ 107 – Telugu sex stories

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 107 ఏం ఎందుకు తినవు? నువ్వు నిన్నటి నుంచి ఏమీ తినలేదు అలా అయితే ఎలా కుదురుతుంది. అంటూ ప్రేమగా సముదాయిస్తూ మళ్లీ తన ప్లేటు దగ్గరకు జరిపింది సోనియా. ఇంతలో శోభక్క నా వైపు చూసి నీ ప్లేటు తీసుకుని నువ్వు నీ రూమ్ లోకి వెళ్లి భోజనం చేయు అని కళ్లతోనే సైగ చేసింది. నేను నా ప్లేట్ తీసుకొని రూమ్ లోకి వెళుతూ వారి మాటలు విందామని మెట్లు ఎక్కుతూ మధ్యలోనే ఆగి చూశాను. కానీ ఏమీ లాభం లేకపోయింది. వాళ్ళు చాలా నెమ్మదిగా మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఇక చేసేదేమీ లేక నేను నా రూంకి వెళ్లిపోయాను. ఒక పదిహేను ఇరవై నిమిషాల తర్వాత నేను ప్లేట్ కింద పెడదామని కిందికి వచ్చాను. కానీ అప్పటికే వారు అమ్మ రూంలోకి వెళ్లి తలుపు వేసుకున్నారు. నేను ప్లేట్ టేబుల్ దగ్గర పెట్టి అసలు విషయం ఏమిటో తెలుసుకుందామని తలుపుదగ్గర నుంచుని మాటలు విందామని అమ్మ రూమ్ దగ్గరికి వెళ్లబోయాను. 
ఇంతలో సడన్ గా అమ్మ రూమ్ డోర్ ఓపెన్ చేసుకొని ముగ్గురు బయటకు వచ్చారు. బయటకు వస్తూనే శోభక్క పైకి తన రూమ్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. సోనియా కవిత ఇద్దరూ హాల్లోనే సోఫాలో కూర్చున్నారు.  నేను కూడా వెళ్లి సోఫాలో కూర్చున్నాను. కొద్దిసేపటికి శోభక్క డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకుని కిందికి వచ్చింది. అక్క రావడంతోనే కవిత సోనియా లేచి బయలుదేరారు. సన్నీ నేను కవిత వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నాను రావటానికి కొంచెం టైం పడుతుంది నువ్వు తలుపులు వేసుకుని ఇంట్లో ఉండు అని అంది శోభక్క.  వెంటనే ముగ్గురు కలిసి వెళ్లిపోయారు. నాకు విషయం ఏంటో తెలియక బుర్ర పిచ్చెక్కినట్టు ఉంది. శోభక్క కూడా కవిత ఇంటికి వెళ్లవలసిన అవసరం ఏమొచ్చింది? వాళ్ళింట్లో అటువంటి విషయం ఏం జరిగి ఉంటుంది? అని ఆలోచనలో పడ్డాను. కానీ నేను ఇంత టెన్షన్ అవటం వల్ల ఏమీ

కథను కొనుగోలు చేయండి