నా పేరు సన్నీ 109 – Telugu sex stories

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 109 అది చిన్ని కృష్ణ కట్టించాడు. ప్రతీరోజు నా కోసం ఇక్కడకు రావడం వాడికి కష్టంగా ఉంది. అందుకే 15-20 రోజులకు ఒకసారి వచ్చి రెండురోజులు ఉండి వెళుతూ ఉంటాడు. కాకపోతే వాడికి ఈ ఇంట్లో ఉండటం కష్టంగా ఉంది అక్కడ కొత్త భవనం కట్టాడు. అది కూడా పట్నంలో కట్టినట్టే కట్టాడు. నన్ను కూడా ఇంట్లోకి వచ్చి ఉండమన్నాడు. కానీ నేను పల్లెటూరు వాడిని ఇక్కడే పుట్టాను ఉన్నదాంతో ఇక్కడే తింటాను తాగుతాను ఏదో ఒక రోజు ఇక్కడే చచ్చిపోతాను అని అన్నారు. …. అప్పుడే పిన్ని గారు మీ నోట్లో నుంచి ఇటువంటి మాటలు రానివ్వకండి అంటూ కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది. …. ఈ ఆడవాళ్లకి ప్రతి చిన్న విషయానికి కన్నీళ్లు వచ్చేస్తుంటాయి, ఏదో ఒక రోజు నేను వెళ్ళి పోవలసిందేగా అంటుండగా చిన్నాన్న గారికి దగ్గు వచ్చింది. …. వెంటనే అమ్మ లేచి చిన్నాన్నగారి ముక్కుకు మాస్కు తగిలించింది. మిమ్మల్ని డాక్టరు ఎక్కువ మాట్లాడవద్దని చెప్పారు కదా మీరు విశ్రాంతి తీసుకోండి ఇంకేమీ మాట్లాడవద్దు అని చెప్పి నా వైపు సోనియా వైపు చూసి మీ ఇద్దరూ బయటికి వెళ్ళండి అని చెప్పింది. పదండి చిన్నాన్న గారిని విశ్రాంతి తీసుకొనివ్వండి మీరు ఇక్కడే ఉంటే ఇలానే మాట్లాడుతూ ఉంటారు అని అంది. …. 
నేను నా టీ తాగేసి కప్పును టేబుల్ పై పెట్టాను సోనియా కూడా తన కప్పును టేబుల్ పై పెట్టి మేమిద్దరం బయటికి వచ్చాము. అమ్మ పిన్నిగారు కాళి ప్లేట్లు పట్టుకొని వంటగది వైపు వెళ్ళారు. మామయ్య మాత్రం చినాన్నగారి దగ్గర ఉన్నాడు. మేము ఇద్దరమూ బయటకు వచ్చి ఇంటి ముందున్న ఖాళీ ప్లేస్లో ఒక మంచం వేసి ఉంది దానిపై కూర్చున్నాము. మేము తెచ్చిన బ్యాగు కూడా ఆ మంచం పైనే ఉంది. మా వెనకే వచ్చిన పిన్ని గారు, పదండి మీ ఇద్దరికీ మీ రూమ్ చూపిస్తాను అని అనడంతో మేమిద్దరం ఆమె వెంట

కథను కొనుగోలు చేయండి