నా పేరు సన్నీ 113 – Telugu sex stories

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 113 ఇప్పుడిప్పుడే నిద్ర వచ్చేటట్టు ఉంది ఇంతలో నువ్వు వచ్చావు. ఇంక నువ్వు వెళ్ళు నన్ను పడుకోనివ్వు అని మళ్ళీ కరకుగా సమాధానం చెప్పాను. … నాకు నిద్ర రావడం లేదు అని చెప్పాను కదా! ఈసారి సోనియా స్వరం కొంచెం పెరిగింది. నాకు చిన్నతనం నుండి నీతో పడుకోవడం అలవాటని నీకు తెలుసు కదా! నేను ఒక్కదాన్నే పట్టుకోవడం చాలా కష్టం. …. నాకు తెలుసు కానీ కింద రూమ్లో ఒకే బెడ్ వుంది మన ఇంట్లో అయితే ఇద్దరికీ చెరొక బెడ్ ఉంటాయి. నీతో కలిసి ఒకే బెడ్ పై పడుకోలేను. …. వెంటనే సోనియా తన కళ్ళను కిందకు దించుకుంది. కొంచెం శాంతంగా, మనము బెడ్ వేరు చేసుకుందాము ప్లీజ్ రా నువ్వు కిందకి వచ్చేయ్ ఒక్కదాన్నే పడుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు. అది కాకుండా ఇక్కడ ఎసి కూడా లేదు చాలా వేడిగా ఉంది అంటూ తన నుదుట పట్టిన చెమట తుడుచుకుంది. ప్లీజ్ రా కిందకి వచ్చేయ్ నేను ఒక్కదాన్నే పడుకోలేను అని అంది. …. 
నువ్వు కవిత వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లేటప్పుడు అక్కడ పడుకుంటావు కదా ఇప్పుడు కూడా అలాగే పడుకో నన్ను ఇబ్బంది పెట్టకు. …. అప్పుడు తోడుగా కవిత ఉంటుంది అందుకే నిద్ర పడుతుంది. …. సరే సరే కావాలంటే వెళ్లి అమ్మని పిలుచుకొనిరా లేదంటే పిన్నిగారిని పిలుచుకొనిరా నన్ను మాత్రం ఇబ్బంది పెట్టకు నేను కిందకు రాను నేను ఇక్కడే పడుకుంటాను, నా మాటలను ఎందుకు అర్థం చేసుకోవడం లేదు నాకు కోపం తెప్పించకు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో. …. వెంటనే తను నా చేతిలో ఉన్న మొబైల్ ను, నా పైన ఉన్న దుప్పటిని లాక్కొని ఇప్పుడు చెప్పినట్టు కిందికి వస్తావా లేదా రెండు గట్టిగా తగిలించి కిందకి లాక్కుని వెళ్ళమంటావా అని తన హిట్లర్ రూపాన్ని ప్రదర్శించింది. … నాకు కొంచెం భయంగా అనిపించింది కానీ ధైర్యాన్ని కోల్పోలేదు

కథను కొనుగోలు చేయండి