నా పేరు సన్నీ 114 – Telugu sex stories

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 114 తెల్లవారి 4:30 అవుతుంది, రాత్రంతా నిద్ర లేకుండా భయంతో కొద్దిగా దిగులుగాను ఉండి అలానే సోఫాలో అటు ఇటు పొర్లుతున్నాను. సూర్యుడు ఇంకా పైకి రాలేదు గానీ అప్పుడప్పుడే కొంచెం వెలుగు వస్తుంది. నేను సోఫాలోంచి పైకి లేచి కొంచెం భయం భయం గానే కిందకి దిగాను. ఒక్కసారి సోనియాను కలిసి సారీ చెబుదామని మనసులో అనిపించింది. సోనియా లోపల తలుపు గడి పెట్టుకొని ఉంది. కానీ ఇంత పొద్దున్నే తలుపు కొట్టడం అంత మంచిది కాదని అనిపించింది. కానీ మనసంతా దిగులుగా ఉండటంతో ఊర్లో కొంచెం చల్ల గాలికి అటూ ఇటూ తిరిగి దిగులు తగ్గించుకుంటే సరి అని అనుకున్నాను. గేటు తీసుకుని బయటకు వచ్చాను. ఊర్లో తెల్లవారి వాతావరణం చాలా బాగుంది. చాలా వేడిగా ఉండే రోజుల్లో కూడా నాకు కొంచెం చలి పుట్టించింది. చాలా నిశ్శబ్దంగా చల్లగా ఉండి మనసుకు ఉల్లాసంగా ఉంది. ఆ నిశ్శబ్దంలో నుంచి అక్కడక్కడ పక్షుల కిలకిలారావాలు మనసుకు ఎంతో ఆహ్లాదాన్ని కలుగజేస్తుంది. సిటీలో అయితే చాలా వేడిగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇంటి నుంచి బయటకు వస్తే చాలు కార్లు హారన్ల చప్పుడు వినిపిస్తూనే ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ కారు కాదు కదా ఒక మనిషి కూడా కనబడడం లేదు. ఇక్కడ వాతావరణంతో మనసు కొంచెం కుదుట పడింది. 
అలా కొంచెం ఊర్లో తిరిగి వస్తే మనసు ఇంకా శాంతిస్తుంది అలాగే మార్నింగ్ వాక్ కూడా అయిపోతుంది అని అనుకొని బయల్దేరాను. అలా అనుకొని ఇంటి ముందు నుంచి ఇలా బయలుదేరానో లేదో కొంచెం దూరం వెళ్లేసరికి నా మనసులో అలజడి మళ్ళీ మొదలు అయ్యింది. తెల్లవారి వెలుగులో ఒక నీడ చిన్నాన్న గారి ఇంటి వెనుక వైపు వెళ్లడం గమనించాను. ఎవరై ఉంటారబ్బా అన్న ఉత్సుకత మొదలై నేను కూడా ఆ నీడను అనుసరించాను. నెమ్మదిగా అడుగులు వేసుకుంటూ శబ్దం రాకుండా వెనక్కు వెళ్లి చూశాను. వెనుక ఉన్న గొడ్లచావిడిలో

కథను కొనుగోలు చేయండి