నా పేరు సన్నీ 122 – Telugu sex stories

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 122 అది చూసి నేను మామయ్యకు అమ్మ వైపు కళ్ళు చూపిస్తూ నీకేంటి మామయ్య ఈ మోటర్ కాకపోతే మరో మోటార్ ఉంది కదా అని అన్నాను. …. ఆ మాట నిజమే కానీ అల్లుడు ఆ మోటార్ కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఈ మోటార్ లాగే ఆ మోటార్ కూడా చాలా శక్తివంతమైనది అని అన్నాడు. …. అమ్మ దగ్గర నుంచి నీళ్ల గ్లాసు అందుకని అమ్మ వైపు చూస్తూ, ఈ మోటార్ చాలా మంచిది మామయ్య. ఆ మోటార్ ను ఈ మోటార్ తో పోల్చలేము అని అనగానే అమ్మ కొంచెం సిగ్గు పడి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది. …. వెళ్తూ వెళ్తూ నేను భోజనం తయారు చేయడానికి వంటగదిలోకి వెళుతున్నాను అని చెప్పి వెళ్ళిపోయింది. ఇంతలో మామయ్య మోటార్ తీసుకొని అల్లుడు ఈ మోటారు ఫిట్ చేసి వస్తాను అంతవరకు నువ్వు ఇక్కడే ఉండు అని అన్నాడు. …. సరే మామయ్య నువ్వెళ్లి నీ మోటార్ బిగించుకో, నేను వెళ్లి నా మోటార్ సంగతి చూస్తాను అంటూ వంట గది వైపు చూపించాను. మావయ్య నవ్వుకుంటూ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు. నేను గ్లాసు తీసుకుని వంటగదిలోకి వెళ్ళాను.
అమ్మ వంట గదిలో వంట చేస్తుంది. నేను అమ్మ వెనక్కు వెళ్లి గట్టిగా వాటేసుకొని అమ్మ మెడ మీద ముద్దు పెట్టాను. …. ఆగు వెధవా ఎవరైనా చూస్తారు! కొంచెం అయినా సిగ్గు ఉండాలి అని అంది. …. ఇక్కడకు ఎవరొస్తారు అమ్మ! చిన్నాన్న గారు పిన్ని గారు వారి రూమ్ లోనే ఉన్నారు. మామయ్య మోటార్ బిగించడానికి వెళ్ళాడు. ఇంకా ఎవరొస్తారు ఇక్కడికి అని అన్నాను. …. మర్చిపోయావా సోనియా కూడా ఇక్కడే ఉందిగా అని అంది అమ్మ. …. సోనియా కొత్తింట్లో రూమ్లో పడుకొని ఎంచక్కా టీవీ చూస్తూ ఉంది. నీ కొడుకు ఎప్పుడు అన్నీ చెక్ చేసుకుని చూసి వస్తాడు. నువ్వు ఎటువంటి టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. నేను ఇంకా అమ్మను వెనక నుంచి వాటేసుకొని ఉన్నాను. నా చేతులను అమ్మ సళ్ళపై వేసి నొక్కుతూ ఉన్నాను. …. ఆగరా కన్నా రాత్రి అవ్వనీవు! అయినా అంతలాగ ఆగలేక పోతున్నావా? ఇప్పటిదాకా మోటార్ బాగుచేయించుకుని వచ్చావు కదా అని అంది అమ్మ. …. లేదమ్మా నేను ఏమీ అలసిపోలేదు, కానీ మోటార్ బాగు చేస్తూ చేస్తూ మోటర్ మాత్రం బాగా

కథను కొనుగోలు చేయండి