నా పేరు సన్నీ 13 – Telugu sex stories

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 13 అలా కొన్ని రోజులు గడిచిపోయాయి. చివరికి నేను కోరుకున్న రోజు రానే వచ్చింది ఆ రోజే మా ఆఖరి పరీక్ష మేము ఇద్దరం పరీక్ష రాసి ఇంటికి చేరుకున్నాము. అమ్మ మా ఇద్దరినీ చూసి నవ్వుతూ కౌగిలించుకొని వచ్చేసారా నా కన్నలు రండి భోజనం పెడతాను అని డైనింగ్ టేబుల్ పై భోజనం పెట్టింది. మేమిద్దరం భోజనం చేస్తున్నాం అమ్మ సోఫాపై కూర్చుని టీవీ చూస్తుంది. నేను తొందరగా భోజనం కంప్లీట్ చేసి తిన్నగా మామయ్య రూంలోకి వెళ్లాను. అక్కడ ఉన్న నా కంప్యూటర్ ను తీసుకొని నా రూమ్ లోకి వెళుతున్నాను. ఇంతలో నన్ను చూసి అమ్మ సోనియా అక్కడే ఉన్న మామయ్య అందరూ నవ్వసాగారు. అమ్మ ఎంత ఆతృతగా ఉన్నాడో నా కన్న కంప్యూటర్లో గేమ్స్ ఆడుకోవడానికి అని అంది నవ్వుతూ. నేను అవేమీ పట్టించుకోకుండా కంప్యూటర్ నా రూమ్ లో పెట్టుకొని గేమ్స్ ఆడి చాలా రోజులు అవటం వలన అందులోనే మునిగి పోయాను. రాత్రి సోనియా వచ్చి భోజనానికి పిలిచే వరకు ఆడుతూనే కూర్చున్నాను. కంప్యూటర్ కట్టి భోజనానికి కిందికి వెళ్ళాను. అందరూ డైనింగ్ టేబుల్ పై కూర్చుని ఉన్నారు నేను కూడా భోజనానికి కూర్చున్నాను. సోనియా, డాడీ కాలేజీ నుంచి వచ్చింది మొదలు ఇప్పటిదాకా కంప్యూటర్ లో గేమ్స్ ఆడుతూనే ఉన్నాడు. కంప్యూటర్ లేకపోతే చచ్చిపోయేలా ఉన్నాడు

కథను కొనుగోలు చేయండి