నా పేరు సన్నీ 130 – Telugu sex stories

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 130 అవునమ్మా నాకు తెలుసు మీరు ఏదో విషయం నా దగ్గర దాస్తున్నారని. ఆరోజు రేఖ మాటల్లో పడి కొన్ని విషయాలు చెప్పింది. కానీ ముఖ్యమైన విషయాలు ఏమీ చెప్పలేదు. ఇప్పుడు మీరు నేను ఆ విషయాలను ఎక్కడ ప్రస్తావిస్తానో అని భయపడుతున్నారు. ముందు ఆ భయాన్ని నీ మనసులో నుంచి తీసేయ్ అమ్మ. నేను ఇక్కడికి మీతో కలిసి ఎంజాయ్ చేయడానికి వచ్చాను. అంతేగాని ప్రశ్నలు వేసి మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టడానికి కాదు. మీరు కంగారు పడటం ఆపండి. అమ్మ మరిముఖ్యంగా నువ్వు. నాకు తెలుసు మీ అందరి మధ్య ఏదో విషయం నడుస్తుందని. ఆ విషయం విశాల్ అన్నయ్యకు కూడా తెలుసు అని, కానీ నాకు మాత్రమే తెలియదు అని కూడా తెలుసు. సమయం వచ్చినప్పుడు నేను కూడా తెలుసుకుంటాను. కానీ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టి ఒత్తిడి పెంచి విషయాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం మాత్రం చేయను. నాకు చెప్పవలసిన సమయం వచ్చిందని నువ్వు భావిస్తే ఇప్పుడే చెప్పు అని అన్నాను. నేను అలా అమ్మతో మాట్లాడుతూ ఉండగానే విశాల్ అన్నయ్య పేరు వినగానే అమ్మ రేఖ వైపు కోపంగా చూసింది. వెంటనే రేఖ తన తల దించుకుంది.
అమ్మ! నువ్వు అలా రేఖను కోపంగా చూడవద్దు. చెప్పాను కదా రేఖ ముఖ్యమైన విషయాలు ఏమి నాకు చెప్పలేదు. ఇప్పుడు నాకు తెలుసుకోవాలని లేదు. ఇప్పుడు నాకు కావలసింది కేవలం నీ పూకు  గుద్దల మజా మాత్రమే. అలాగే రేఖది కూడా అంటూ నేను పైకి లేచి అమ్మ దగ్గరకు వెళ్లి తన తల నా చేతులతో పట్టుకొని అమ్మ నుదిటిపై ముద్దు పెట్టాను. అంతలో మావయ్య మాట్లాడుతూ అక్క ఇప్పటికైనా నీ మనసులోని భయాన్ని దూరం పెట్టు. సన్నీ బాబు అన్ని వివరంగా చెప్పాడు కదా. నీకు ఎప్పుడు సరైన సమయం అని భావిస్తావో అప్పుడే సన్ని బాబుకు అన్ని విషయాలు చెప్పు అని అన్నాడు. అంతలో రేఖ మా ఇద్దరి వద్దకు వచ్చి నన్ను క్షమించు సరితక్క. ఏదో కొన్ని విషయాలు పొరపాటున నా నోట్లో నుంచి బయట పడ్డాయి. కానీ ఎప్పటికైనా ఈ విషయాలన్నీ సన్నీకి తెలియవలసినవే కదా అని అంది. …. రేఖ ఇంకా ఏదో అనబోయేంతలో అమ్మ కోపంగా మాట్లాడుతూ, ఇంక నీ సోది

కథను కొనుగోలు చేయండి