నా పేరు సన్నీ 131 – Telugu sex stories

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 131 మేమంతా కలిసి భోజనం చేస్తు నేను అలా ఒక ముద్ద నోట్లో పెట్టుకోగానే చాలా సంతోషం అనిపించింది దాంతోపాటే ఆశ్చర్యంగా కూడా ఉంది. ఎందుకంటే ఇవాళ కూర చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఆశ్చర్యం ఎందుకంటే అది మామయ్య వండాడు. అప్పుడే పిన్నిగారు కూడా నోట్లో ఒక ముద్ద పెట్టుకొని, ఒరేయ్ సురేంద్ర నువ్వు చేసిన కూర భలే బాగుందిరా అంటూ మామయ్యను మెచ్చుకోవడం మొదలుపెట్టింది. వెంటనే సోనియా ఆశ్చర్యంతో నోరెళ్ళబెట్టి మావయ్యను చూస్తూ ఉంది. సోనియా ఆశ్చర్యంగా పిన్ని గారి వైపు చూస్తూ, నిజంగా కూర మామయ్య చేశాడా పిన్నిగారు అని అడిగింది. …. అవునమ్మా ఈరోజు మీ మామయ్య కూర వండాడు, ఏం బాగోలేదా అని అడిగారు. …. లేదు లేదు పిన్ని గారు చాలా బాగుంది. కాకపోతే ఇంతకు ముందెప్పుడూ మావయ్య వండిన కూరను తినలేదు. ఎలా తింటాము ఎప్పుడైనా చేసి పెడితే కదా అని అంది సోనియా. …. 
అమ్మాయి మీ మామయ్య మొదటి నుంచి అంతే చాలా బద్ధకస్తుడు. ఏ పని అయినా సరే తన మనసుకు అనిపించినప్పుడు చేస్తాడు. ముఖ్యంగా వంట బాగా చేస్తాడు. కాకపోతే తన మనసుకు చేయాలి అనిపించాలి అంతే అని అంది నవ్వుతూ. ఆమెతో పాటే మేమంతా నవ్వుకున్నాము. కానీ ఎప్పుడు పని చేసినా మనసు పెట్టి పని చేస్తాడు. ముఖ్యంగా వంట. …. కానీ పిన్నిగారు మామయ్య ఇంట్లో ఎప్పుడూ మా కోసం ఏమి వండి పెట్టలేదు అని అంది సోనియా. …. చెప్పాను కదా అమ్మ వాడికి మనసుకు అనిపించాలి అప్పుడే చేస్తాడు అని. …. ఇంతలో నేను అమ్మ వైపు చూడగా అమ్మ మౌనంగానే ఉంది అది చూసి నాకు టెన్షన్ మొదలైంది. చూస్తుంటే అమ్మ మౌనంగా కూర్చుంది పిన్నిగారు మాత్రం మామయ్య గురించి అన్ని తెలిసినట్టు చెప్తున్నారు. అసలే పొద్దున జరిగిన విషయాలు అమ్మ నా దగ్గర దాస్తున్న రహస్యం నన్ను టెన్షన్ పెట్టాయి. ఇప్పుడు పిన్నిగారు మామయ్య గురించి మాట్లాడే తీరు

కథను కొనుగోలు చేయండి