నా పేరు సన్నీ 138 – Telugu sex stories

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 138 నేను వెళ్లి అమ్మ నాన్న రూమ్ లో పడుకుని నిద్ర పోతున్నట్టు నటిస్తున్నాను. ఇంతలో నాన్న తలుపు తీసుకుని లోపలికి వచ్చారు. అరే సన్నీ నువ్వేంటి ఇక్కడ పడుకున్నావ్ అని అడిగారు. …. అది నాన్న మామయ్య రూమ్లో ఏసీ సరిగ్గా పనిచేయడం లేదు. పైన డ్రాయింగ్ రూమ్లో పడుకుందామంటే అత్తయ్య అక్కడ పడుకోవద్దని చెప్పింది. లేదంటే పైనే పడుకొనే వాడిని. …. చూస్తుంటే నీకు సోనియాకు ఏదో గొడవ జరిగినట్లు ఉంది. అందుకే నువ్వు నీ రూమ్ లో పడుకోవటం లేదు. …. ఇంకా నాన్న ఏదైనా మాట్లాడే లోపు నేను నా తలను మరో వైపు తిప్పుకొని తలగడను నా తలపై వేసుకున్నాను. …. సరే సన్నీ నువ్వు ఇక్కడే పడుకో నేను వెళ్లి సురేంద్ర రూమ్లో పడుకుంటాను అంటూ నాన్న అక్కడినుంచి వెళ్ళబోయారు. …. వెంటనే నేను నాన్న నువ్వు కూడా ఇక్కడే పడుకో. ఆ రూమ్ లో ఏసీ సరిగ్గా పనిచేయడం లేదు. ….
ఏం పర్లేదు సన్నీ నేను ఫ్యాన్ వేసుకుని పడుకుంటాను. ఏసీ లేకపోయినా ఫర్వాలేదు. నువ్వు ఇక్కడ ప్రశాంతంగా పడుకో నేను వెళ్లి సురేంద్ర రూమ్ లో పడుకుంటాను అని చెప్పి నాన్న అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. ఏసి ఉన్నా అత్తయ్యని దెంగి వేడెక్కవలసిందే కదా. ఇక ఏసీ ఉంటే ఏంటి లేకపోతే ఏంటి అని మనసులో అనుకున్నాను. నేను ఏమి అనుకున్నానో అదే జరిగింది. నాన్న వెళ్లి మామయ్య రూమ్లో పడుకోవడమే నాకు కూడా కావాలి. ఇప్పుడే నేను అనుకున్న ప్లాన్ వర్కౌట్ అవుతుంది. సరిగ్గా ఒక 30 నిమిషాల తర్వాత నేను లేచి రూమ్ లో నుంచి బయటకు వచ్చి మామయ్య రూమ్ దగ్గర డోర్ బైట నుంచుని ఆలకించగా చిన్న శబ్దాలు

కథను కొనుగోలు చేయండి